Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Δελτίο τύπου ΙΣΠατρών: Αισθητικές επεμβάσεις αποκλειστικά από ιατρούς δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 685/15-2-2023

«Αισθητικές επεμβάσεις αποκλειστικά από ιατρούς δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς»

Εφιστούμε την προσοχή του κοινού ότι οι ενέσιμες αισθητικές θεραπείες προσώπου ή σώματος αποτελούν ιατρική πράξη που εκτελείται αποκλειστικά από ιατρούς και συγκεκριμένα από δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και άδεια άσκηση επαγγέλματος σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους.

Δεχόμαστε αναφορές για παράνομη και επικίνδυνη άσκηση αισθητικών επεμβάσεων:από επαγγελματίες ομορφιάς που δεν έχουν καμία εκπαίδευση
σε μη αδειοδοτημένους χώρους που δεν πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές
με χρήση υλικών με αμφίβολη ποιότητα και άγνωστη προέλευση.

Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι επισκέψεις πολιτών σε ιατρούς της Π.Φ.Υ. ή του ΕΣΥ, με αναφορές για παραμορφώσεις προσώπου ή άλλων μερών του σώματος, δυσμορφίες, νεκρώσεις, λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ, η θεραπεία των οποίων φορτίζει τη λειτουργία του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση των επιπλοκών, με τη συνακόλουθη επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων και του Έλληνα φορολογούμενου.

Επειδή η κατάσταση τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, τονίζεται ότι η επίσκεψη για αισθητικές επεμβάσεις σε χώρο εκτός ιατρείου δερματολογίας ή πλαστικής χειρουργικής είναι πράξη παράνομη και επικίνδυνη.

Στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ανευρίσκονται όλα τα αδειοδοτημένα ιατρεία που έχουν τη νόμιμη άδεια να αναλάβουν τέτοιες κοσμητικές επεμβάσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος          Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Πατριαρχέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου