Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Το διορθωμένο “πολυώνυμο Μπερσίμη” και οι απογευματινές τροπολογίες


Ούτε μια ούτε δύο αλλά τέσσερις τροπολογίες ενέταξε χθες το απόγευμα η Αριστοτέλους στο σχέδιο νομου για τη νέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μεταξύ αυτών και η πολυαναμενόμενη διόρθωση του “πολυώνυμου Μπερσίμη”, για τον υπολογισμό του ενοποιημένου rebate, με τους υπογράφοντες Υπουργούς να παραδέχονται ξεκάθαρα τα λάθη στην αρχική διατύπωση και τα προβλήματα που δημιούργησαν.

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, στην αρχική διάταξη με την οποία θεσπίστηκε η νέα αυτή διαδικασία για τον προσδιορισμό των υποχρεωτικών εκπτώσεων, διαπιστώθηκαν σειρά τυπογραφικών λαθών “τόσο στην ανάπτυξη του μαθηματικού τύπου […] όσο και στην αριθμητική επεξήγηση των συντελεστών του συγκεκριμένου τύπου”.

Μάλιστα, οι αρμόδιοι υπουργοί παραδέχονται πως από την εφαρμογή του τύπου “δημιουργήθηκαν στρεβλώσεις που πρεπει να διορθωθούν”! Προσθέτουν δε, πως ειδικότερα,”η συνάρτηση στο Ρο και Χ πρέπει να υπολογίζει τις συνολικές πωλήσεις σε τιμές παραγωγού και όχι σε τιμές κοινωνικές ασφάλισης”, δηλαδή μετά την αφαίρεση άλλων υποχρεωτικών εκπτώσεων.

Θυμίζουμε ότι βασική ένταση των φαρμακευτικών εταιριών ήταν πως το νέο rebate υπολογιζόταν, σύμφωνα με το πολυώνυμο, βάσει της ex-factory τιμής και όχι της τιμής που προκύπτει μετά από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ (διαβάστε εδώ). Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μια “ενοχη αγκύλη” του μαθηματικού τύπου, η οποία τοποθετήθηκε σε λάθος σημείο, αλλά οι διορθώσεις που εφαρμόζονται με αυτή την τροπολογία ίσως είναι πιο περίπλοκες…

ΠΡΙΝ:


ΜΕΤΑ:


Τα υπόλοιπα της Τροπολογίας

Η εν λόγω τροπολογία είναι αφιερωμένη στη “Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”, τροποποιώντας συνολικά 8 σημεία.

Αρχικά, στόχος είναι η παράταση της διάρκειας του προγράμματος επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθσμων υποχρεώσεων, ενώ ρυθμίζεται και το θέμα του συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, “στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές rebate ή/και clawback και επιτυγχάνεται η τακτοποίηση των λογαριασμών του Οργανισμού, με αποτελεσματικότητα και σε συντομότερο χρόνο”. Ακόμη, στην παράγραφο 1 της τροπολογίας, διασαφηνίζεται τις ληξιπρόθεσες οφειλές ποιων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσει να πληρώνει και να παρακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, “οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΠΑΔ, Οίκου Ναύτου και ΤΑΥΤΕΚΩ παραμένουν στον ΕΟΠΥΥ”, με στόχο την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής παρόχων και ασφαλισμένων. Οι υποχρεώσεις των λοιπών φορέων μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ από 1ης Ιουλίου 2017.

Η προτεινόμενη διάταξη περιλαμβάνει και κάποιες αλλαγές στη διαδικασία συμψηφισμού, ενώ προβλέπει ένταξη στη διαδικασία εκκαθάρισης απο 1/1/2018 για “τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά ΝΠΔΔ και οι λοιπες δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ”. Έως 31/12/2017 οι εν λόγω φορείς, μεταξύ αυτών και τα ιδιωτικά φαρμακεία, εξαιρούνται της διαδικασίας.

Η παράγραφος 4 προβλέπει την κατα αναλογία εφαρμογή διάταξης, με την οποία καταργείται η υποχρέωση θεώρησης, για ηλεκτρονικές συνταγές που αφορούν σε αναλώσιμο διαβητικό υλικό. Η τροπολογία ανοίγει το δρόμο για τη σύναψη σύμβασης με το νοσοκομείο της ελληνικής κοινότητας του Καΐρου, ενώ με την παράγραφο 6 ρυθμίζεται ένα κενό που είχε προκύψει στο θέμα της μετακίνησεις 10 δικηγόρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΟΠΥΥ, επιτρέποντας τον Οργανισμό να απευθυνθεί και σε ιδιώτες δικηγόρους.

Η τελευταία παράγραφος παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον αφού μεταθέτει από 1 Ιουνίου στις 30 Σεπτεμβριου την έναρξη ισχύος της ρύθμισης αναφορικά με τη διαδικασία αποζημίωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κλπ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση πρόκειται για “αναγκαίο μεταβατικό χρονικό διάστημα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εναρμόνιση της τροφοδοσίας της αγοράς, ώστε να καθίσταται ομαλή η παροχή των απαιτούμενων προϊόντων υγείας προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και να διασφαλίζεται η επάρκεια τους”.


Τροπολογία για τις ΤΟΜΥ

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες είχαν θεσμοθετηθεί το Μάρτιο, με τροπολογία στο νομο για την Ψυχική Υγεία και οι οποίες αποτελούν, τρόπον τινά, τους προάγγελους των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ).


Τροπολογία για Επικούρικους 

Νέα παράταση στη θητεία των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών και του επικουρικού προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) προβλέπει η τρίτη νομοθεσία που κατατέθηκε χθες. Η παράταση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και η δαπάνη που προκύπτει υπολογίζεται συνολικά στα 57 εκατ. ευρώ (11,4 εκατ. ευρώ για το 2017 και 45,6 εκατ. ευρώ για το 2018). Με την τροπολογία ρυθμιζονται παράληλα και θέματα μετάταξης προσωπικού που έχει διοριστεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε εποπτευόμενους φορείς αυτού για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους κ.λπ..


Τροπολογία για ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΑΒ, δαπάνες σίτισης, φύλαξης και συντήρησης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., του Ε.Κ.Α.Β. αλλά ζητήματα δαπανών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Υγείας επιχειρεί να ρυθμίσει η τέταρτη τροπολογία της χθεσινής ημέρας.

Σε ό, τι αφορά το ΚΕΕΛΠΝΟ, η διάταξη προβλέπει ο Πρόεδρος του Κέντρου να είναι υποχρεωτικά πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος είτε πλήρους είτε μερικής. Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις τους θα ορίζονται με ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών και δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Διοικητή και Υποδιοικητή μιας Υγειονομικής Περιφέρειας. Όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η ετήσια δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται βέβαια απο την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, εκτιμάται, σύμφωνα με το Υπουργείου, περίπου στις 77 χιλιάδες ευρώ…

Διόρθωση της διάταξης για τις μετακινήσεις του προσωπικού του ΕΚΑΒ συνιστά, μεταξύ άλλων, η 2η παράγραφος της τροπολογίας. Η εξαίρεση περιορίζεται δε, μόνο ως προς το προσωπικό που μετακινείται με υπηρεσιακά οχήματα. Στόχος είναι “να διορθωθεί το σύστημα και ο τρόπος καταβολής των ως άνω επιδομάτων και σε κάθε περίπτωση να μην εφαρμόζεται οριζόντια η εξαίρεση αλλά μονάχα για το προσωπικό που εκτελεί μετακινήσεις για υπηρεσιακούς και σπουδαίους λόγους”.

Τέλος, με την τροπολογία νομιμοποιούνται οι δαπάνες που αφορούν σε όλες τις ατομικές συμβάσεις είτε έργου είτε εργασίας “που έχουν συναφθεί με φορείς του Υπουργείου Υγείας για λόγους που συνέχονται με το δημόσιο συμφέρον, ήτοι της διαρκούς και απρόσκοπτης καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης-σίτισης των χώρων στους οποίους κατά παρέχονται κυρίως υπηρεσίες φροντίδας υγείας, της συναπτομενης με κοινωνικούς λόγους ανάγκης αποτροπής της αιφνίδιας διακοπής της επαγγελματικής απασχόλησης των εργαζομένων ή της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών τις οποίες δικαιούνται ανεξαρτήτως του τρόπου κατάρτισης της σύμβασης τους και της ως ε των ανωτέρω απρόσκοπτης και ομαλής ροής στην καταβολή των δαπανών, που απορρέουν από τις προαναφερόμενες ατομικές συμβάσεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στη 2η παράγραφο της τροπολογίας, κρίνεται απαραίτητη και η νομιμοποίηση δαπανών από υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης ή συντήρησης ηλεκτρομηχανλογικού εξοπλισμού που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου