Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΕΟΠΥΥ: Απλοποιούνται οι εκτελέσεις πράξεων από το Ανώτατο Συμβούλιο ΥγείαςΣτην απλοποίηση της διαδικασίας για τις αιτήσεις έγκρισης χορήγησης παροχών για εκτελέσεις πράξεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας, προχώρησε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
Onned.gt

Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση (ΠΕΔΙ) της περιοχής του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Την αίτηση μπορεί να καταθέσει ο ίδιος ασφαλισμένος ή συγγενής α ́βαθμού ή τρίτο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στη συνέχεια η αίτηση διαβιβάζεται στην γραμματεία του ανώτατου υγειονομικού συμβούλιου (ΑΥΣ) για έλεγχο πληρότητας του φακέλου και στη συνέχεια εισάγεται στο ΑΥΣ για τις κατά νόμο ενέργειες. Η γραμματεία του ΑΥΣ διαβιβάζει την πράξη του ΑΥΣ στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. για έκδοση απόφασης Διευθυντή, εκκαθάρισης και οριστικοποίησης της δαπάνης.

Τα αιτήματα που αφορούν αποδόσεις δαπανών υλικών ή αποζημιώσεων εκτός ΕΚΠΥ ή ειδικών περιπτώσεων για τα οποία απαιτείται και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις ΠΕΔΙ στην κεντρική διεύθυνση η οποία θα ολοκληρώνει τη διαδικασία για τις απαιτούμενες πράξεις του ΑΥΣ και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι θα τηρείται βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις του ΑΥΣ και θα τηρείται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην οποία θα έχουν πρόσβαση ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με κριτήρια αναζήτησης τον ΑΜΚΑ του κάθε ασφαλισμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου