Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Παγκόσμια πρωτοτυπία το σχέδιο νόμου για τους ΙΣ και ΠΙΣΑποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία το σχέδιο νομού για τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ, με το όποιο αφαιρούνται από τα πρωτοβάθμια όργανα που είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι : 

α) Την χορήγηση των αδειών ή βεβαιώσεων, κατά περίπτωση, άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και 
β) Την χορήγηση των αδειών ή βεβαιώσεων, κατά περίπτωση, χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας. 
και να εκχωρούνται στο Δευτεροβάθμιο όργανο τον ΠΙΣ. 


Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο , ένα όργανο που δεν έχει μέλη ιατρούς αλλά συλλόγους (ΠΙΣ) να χορήγει άδειες και βεβαιώσεις σε ιατρούς που είναι μελή άλλων συλλόγων , όπως είναι οι ιατρικοί σύλλογοι. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

ΔΗΛΑΔΗ: Ένα ΝΠΔΔ (όπως είναι ο ΠΙΣ) Θέλει να επιβάλει τις αποφάσεις του σε αλλά ΝΠΔΔ (όπως είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι)

Θαυμάστε τους !

1 σχόλιο: