Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Η απόφαση για το κλιμακωτό rebate

Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας έχει ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017.
IATRONET

Εκδόθηκε η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, με την οποία καθορίζεται το κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) των κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και λοιπών παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, η υποχρεωτική έκπτωση προς τον Οργανισμό μπορεί να ανέλθει στο 45% ή και στο 50%, ανάλογα με το είδος της παροχής.

Στις υπηρεσίες νοσηλείας ορίζεται συνοπτικά ανά κατηγορία ως εξής:

Ιδιωτικές κλινικές: Από 4% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 5.000 έως 100.000 ευρώ έως 10% για δαπάνες από 1.000.000,01 ευρώ και άνω.
Ακτινοθεραπεία: Από 4% για δαπάνες από 10.000 έως 150.000 ευρώ έως 10% για δαπάνες από 500.000,01 ευρώ και άνω.
Κέντρα Αποκατάστασης: Από 4% για δαπάνες 10.000 έως 100.000 ευρώ έως 20% για εκκαθαρισμένες δαπάνες από 300.000 ευρώ και άνω.
Ψυχιατρικές κλινικές: Από 4% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 10.000 έως 30.000 ευρώ έως 25% για δαπάνες από 50.000,01 ευρώ και άνω.
Φορείς υποστήριξης αναπηρίας (κερδοσκοπικοί): Από 5% για δαπάνες 10.000 έως 20.000 ευρώ έως 20% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 80.000,01 ευρώ και άνω.
Φορείς υποστήριξης αναπηρίας (μη κερδοσκοπικοί): Από 2,5% για δαπάνες 10.000 έως 20.000 ευρώ έως 10% για δαπάνες από 80.000 ευρώ και άνω.
Φυσικοθεραπεία: Από 10% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 2.000 έως 3.000 ευρώ έως 45% για δαπάνες από 8.000,01 ευρώ και άνω.
Κέντρα Αποκατάστασης: Από 10% για δαπάνες 2.000 έως 3.000 ευρώ έως 30% για δαπάνες από 6.000,01 ευρώ και άνω.
Ειδική Αγωγή: Από 2,5% για δαπάνες 1.000 έως 5.000 ευρώ έως 10% για δαπάνες 20.000,01 ευρώ και άνω.
Αιμοκάθαρση: Από 2% για δαπάνες 1.500 έως 2.000 ευρώ έως 5% για δαπάνες άνω των 5.000 ευρώ.
Συμπληρώματα ειδικής διατροφής: Από 1% για δαπάνες 1.500 έως 3.000 ευρώ έως 7% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 20.000,01 ευρώ και άνω.
Υγειονομικό υλικό: Από 2% για δαπάνες 1.000 έως 3.000 ευρώ έως 7% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 30.000,01 ευρώ και άνω.
Πρόσθετη περίθαλψη: Από 2% για δαπάνες 1.000 έως 3.000 ευρώ έως 5% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 20.000,01 ευρώ και άνω.
Οπτικά: Από 2,5% για δαπάνες 5.000 έως 10.000 ευρώ έως 10% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 20.000,01 ευρώ και άνω.
Εξετάσεις

Τα ποσοστά υποχρεωτικής επιστροφής για υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, διαμορφώνονται συνοπτικά ως εξής:

Βιολογικά υλικά: Από 10% για εκκαθαρισμένο ποσό 5.000 έως 10.000 ευρώ έως 50% για ποσά από 10.000,01 ευρώ και άνω.
Μαγνητικές τομογραφίες: Από 10% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 3.000 έως 5.000 ευρώ έως 45% για ποσά από 60.000,01 ευρώ και άνω.
Αξονικές τομογραφίες: Από 10% για δαπάνες 3.000 έως 5.000 ευρώ έως 40% για δαπάνες από 80.000,01 ευρώ και άνω.
Υπερηχοτομογραφήματα: Από 10% για δαπάνες 3.000 έως 4.000 ευρώ έως 40% για δαπάνες 8.000,01 ευρώ και άνω.
Σπινθηρογραφήματα: Από 5% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 5.000 έως 7.000 ευρώ έως 40% για ποσά από 15.000,01 ευρώ και άνω.
PET/CTs: Από 10% για ποσά από 3.000 έως 8.000 ευρώ έως 40% για δαπάνες από 50.000,01 ευρώ και άνω.
Λοιπές εξετάσεις και πράξεις: Από 10% για εκκαθαρισμένες δαπάνες 2.000 έως 4.000 ευρώ έως 30% για δαπάνες από 8.000,01 ευρώ και άνω.

Για ποσά χαμηλότερα των όσων αναφέρονται παραπάνω, οι επιστροφές των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ είναι μηδενικές. Η απόφαση έχει ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου