Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Ρύθμιση στο “και πέντε” για τους εργολαβικούς εργαζόμενους


Κυριολεκτικά τελευταία στιγμή συμπεριλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο της Αριστοτέλους, που πλέον αποτελεί νόμο, η νομοθετική ρύθμιση που είχε υποσχεθεί να φέρει ο Υπουργός Υγείας, για την άρση αδικιών που έχουν δημιουργήσει οι νέες συμβάσεις που βασίζονται στα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται πως οι ενστάσεις των εργαζόμενων ήταν προς δύο κατευθύνσεις: α) για την απουσία αυξημένης μοριοδότησης της εμπειρίας και β) για τον αποκλεισμό των αλλοδαπών εργαζόμενων που στελεχώνουν ως επί το πλείστον τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη, κ.λπ). Οι δύο αυτές παράμετροι οδηγούσαν περίπου το 60% των εργαζομένων στις εργολαβίες στην ανεργία, σε αντίθεση με τη δέσμευση του Ανδρέα Ξανθού να μην απολυθεί ούτε ένας.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε εκπρόθεσμα κι έγινε αποδεκτή, τα προαναφερόμενα ζητήματα ρυθμίζονται ως εξής:

Προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για την ομοειδή (και όχι συναφή) εμπειρία στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα σε χώρους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας (δηλ. νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κ.ο.κ.). Παράλληλα, η ειδική μοριοδότηση για την ανεργία υπόκειται σε περιορισμό ανώτατου ορίου.
Οι αλλοδαποί δύνανται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία (διαγωνισμός), εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια παραμονής ή άλλο έγγραφο που κατοχυρώνει νόμιμη διαμονή στη χώρα και πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και πληρούν τις προϋποθέσεις γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

Με βάση τα προαναφερόμενα, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της τροπολογίας δύνανται να ανακαλέσουν ανακοινώσεις και σχετικές πράξεις, προκειμένου να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει πως οι νέες συμβάσεις που υπογράφτηκαν, πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, δύναται να ανακληθούν.

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις της τροπολογίας: 9975109

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου