Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΙΠΑΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ KΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ) - ΕΣΥ» 

Αποφ. ΕΔ: 538/2014 Αθήνα 2-3-2017

e-mail: sec.general.pasipaa@gmail.com Αρ. Πρωτ. 4/2017

Προς: Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας 
Αναπληρωτή υπουργό Υγείας
Αναπληρωτή ΓΓ για θέματα ΠΦΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Στη Γενική Συνέλευση του σωματείου στις 18-2-2017 και προς το τέλος της διαδικασίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα η κατάθεση ψηφίσματος προς τις Υγειονομικές περιφέρειες και το Υπουργείο Υγείας, Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του σώματος ζητούμε από τους αρμοδίους να μεριμνήσουν και με κάθε δυνατότητα που παρέχει νομίμως το αξίωμά τους να επιλύσουν τα κάτωθι εκκρεμή ζητήματα:

1. Ανανέωση ή άμεση προκήρυξη των θέσεων επικουρικών ιατρών που κενώνονται ή πλήρωση τους με διορισμούς μονίμων ιατρών – οδοντιάτρων.

2. Άμεση εκκίνηση της διαφανούς κατάστρωσης του Υγειονομικού Χάρτη και του Οργανογράμματος του Δημόσιου συστήματος ΠΦΥ με διευκρίνηση της δέσμης παρεχομένων υπηρεσιών και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

3. Απονομή των επιδομάτων θέσης Ευθύνης και βαθμού, στους Υπεύθυνους μονάδων και τους αναπληρωτές τους και στους κατέχοντες βαθμό Διευθυντή αντίστοιχα.

4. Πρόνοια για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών με θέσπιση Συμβουλίων κρίσεων.

5. Ρύθμιση των κανόνων Μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων υπαλλήλων.

6. Νομοθετική ρύθμιση του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας μονάδων και υπαλλήλων στο ΠΕΔΥ σε αντιστοιχία με το ΕΣΥ.

7. Καταβολή οφειλομένων αναδρομικών και επιδομάτων 

8. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και βαθμολόγηση των ιατρών με απονομή τίτλου γενικού ιατρού.

9. Προσλήψεις παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για υποστήριξη του διευρυνόμενου ιατρικού έργου.

Ο Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας 

Παπαλέτσος Γιάννης Γώγου Μαίρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου