Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΕΟΠΥΥ: Άνω των 310 εκατομ. ευρώ κόστισαν οι εξετάσεις των δικαιούχων

Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας που ξεπερνά τα 310 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ το α΄εξάμηνο του έτους. Το ποσό αυτό αφορά μόνο την αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ και όχι το σύνολο της δαπάνης, δηλαδή τη συμμετοχή των δικαιούχων ή εξετάσεις που διενεργήθηκαν ιδιωτικά.
Healthview.gr

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι εξετάσεις βιολογικών υλικών με δαπάνη 160.151.060,31(Δαπάνη προ rebate), το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ακολουθούν οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες (CTs και MRI) με δαπάνη 73.605.969,60 και τα Υπερηχογραφήματα με δαπάνη 38.795.715,90. Οι μαστογραφίες βρίσκονται στην 3η θέση με δαπάνη 7.502.302,32.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας και Σπινθηρογραφήματα εμφανίζονυν περίπου την ίδια δαπάνη, με 5.896.361,33 και 5.451.494,80 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για ακτινογραφίες ανήλθε σε 1.747.925,01 ευρώ.

Σε ότι αφορά τις εξετάσεις PET/CTs, η δαπάνη το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 1.960.259 ευρώ και για το Διαγνωστικό Ραδιοφάρμακο σε 5.468.475,53, με τη συνολική δαπάνη να ολοκληρώνει η κατηγορία Λοιπές Εξετάσεις & Πράξεις με 9.674.152,02 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου