Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Συγκρότηση ΔΣ ΣΕΥΠ-ΠΦΥ Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΥΠ-ΠΦΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
Μενάνδρου 34, Αθήνα ΤΚ 104 31 
Τηλ.: 210-5239243 

Αθήνα 29/10/2019 Αρ. Πρωτ 102/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σας κοινοποιούμε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προέκυψε μετά τις εκλογές του Συλλόγου μας στις 20& 21/10/2019 και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29/10/2019 . 

Πρόεδρος Ψυχάρης Παναγιώτης 

Γεν.Γραμματέας Φλίγκος Κων/νος 

Ταμίας Μπίτσικας Ιωάννης 

Α’ Αντιπρόεδρος Σιούνας Παναγιώτης 

Β’ Αντιπρόεδρος Κρούμπχολτς Μπεττίνα 

Κλαδευτήρας Χρήστος 

Γέροντας Άγγελος 

Λαμπαδάριος Διονύσιος 

Πολυχρονίου Χρήστος 

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 

Ανεμοδουρά Βαρβάρα 

Θεοφίλης Αναστάσιος 

Πρεκετές Χρήστος 


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου