Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Διπλασιάζεται το clawback με τις αναδρομικές χρεώσεις του ΕΟΠΥΥ

Σταδιακά και σε δόσεις οι πληρωμές με στόχο να κρατηθούν οι επιστροφές γύρω στο 20%

Διπλάσιες υποχρεωτικές επιστροφές καλούνται να πληρώσουν τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν το 2018, προκειμένου να αποπληρώσουν τα ποσά rebate και clawback από το 2013 και μετά.

Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί στο 36,2% των υποβολών του 2018, ενώ οι υποχρεωτικές επιστροφές της περασμένης χρονιάς φτάνουν το 18% μεσοσταθμικά. Το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί τμηματικά, με δόσεις από φέτος και τα επόμενα χρόνια.

Στη διευκρίνιση αυτή προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, ενημερώνοντας τους παρόχους του για τα ποσά που υποβλήθηκαν για πληρωμή το 2018, τις απομειώσεις από τις υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback για το 2018 και το τελικό ποσό που θα πληρωθεί, συμπεριλαμβάνοντας τις υποχρεωτικές επιστροφές από το 2013-2017.

Συγκεκριμένα, το 2018, οι υποβολές που κατέθεσαν οι πάροχοι έφθασαν τα 582,3 εκ. ευρώ περίπου, τα οποία μετά από την αφαίρεση rebate και clawback φθάνουν τα 477 εκ. ευρώ περίπου. Το ποσό που θα πληρωθεί όμως, θα φθάσει τα 372 εκ. ευρώ περίπου.

Η μικρότερη περικοπή εντοπίζεται στα ραδιοφάρμακα, που φθάνει το 12% περίπου, ενώ η μεγαλύτερη στις μαστογραφίες ξεπερνά το 50%.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, «οι πραγματικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για το οικονομικό έτος 2018 στην κατηγορία ήταν 417.546.912,63 ευρώ έως σήμερα, έναντι τιμολογημένης δαπάνης 477.263.293,58 ευρώ.

Οι περικοπές στο τελικό καταβλητέο ποσό, αφορούν σε δόσεις clawback παρελθόντων ετών (2013 έως 2017).

Συνεπώς κατά μέσο όρο κάθε πάροχος πληρώθηκε εντός του 2018 στο 87,5% της τιμολογημένης δαπάνης του».

Αναλυτικά, τα ποσά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Κατηγορία .
 Όριο Δαπάνης Δαπάνη προ rebate Δαπάνη μετά rebate Πληρωτέο
Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 
 204.240.000€       298.006.523,28€  250.607.883,03€       204.240.000€
Ακτινογραφίες
3.000.000€           3.377.434,09€        2.680.276,67€         2.680.276,67€
Μαστογραφία
7.563.317,89€      15.018.006,95 €     11.769.359,79 €      7.563.317,89€
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 
7.000.000€           11.109.925,32 €           8.851.350,69 €   7.000.000€
CTs και MRI
73.000.000€          137.884.192,34 €      104.792.985,07 €  73.000.000€
Υπερηχογραφήματα
45.260.000€           74.891.874,72 €        62.235.197,54 €     45.260.000€
Σπινθηρογραφήματα 
8.000.000€             10.618.110€                 8.208.427,86€      8.000.000€
PET/CTs 
2.500.000€            3.668.676,50€               2.521.169,84€       2.500.000€
Ραδιοφάρμακο 
7.817.673,60€         8.769.140,38€             8.732.943,02€     7.817.673,6€
Λοιπές Εξετάσεις 
13.500.000€         18.960.679,21€              16.555.378,53€   13.500.000 €

Το πρώτο εξάμηνο του 2019

Σε ότι αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, δείχνουν υποβολές της τάξης των 310,25 εκατ. ευρώ, ενώ με την αφαίρεση των ποσών για υποχρεωτικές επιστροφές rebate και clawback οι καταβολές του ΕΟΠΥΥ θα περιοριστούν τα 254,4 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΙΔΙΚ, εάν υλοποιηθεί η δέσμευση της αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ να φθάσει το όριο δαπα΄νών στα 393 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος, δηλαδή 196,5 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο του 2019, τότε το clawback του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους θα είναι 22,78% μεσοσταθμικά.

Αναλυτικά, τα ποσά σύμφωνα με την καταγραφή του ΕΟΠΥΥ είναι τα εξής:

Υποκατηγορία επιστροφών
Δαπάνη προ rebate    Δαπάνη μετά rebate   Ποσοστό 
Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 160.151.060,31      134.667.958,03           16,25%
Ακτινογραφίες                             1.747.925,01             1.399.348,90             20%
Μαστογραφία                                7.502.302,32             5.906.027,81           21,27%
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 5.896.361,33              4.725.444,44          20%
CTs και MRI                                   73.605.969,60            56.042.794,09         23,8%
Υπερηχογραφήματα                    38.795.715,90            32.279.998,71          16,7%
Σπινθηρογραφήματα                     5.451.494,80            4.217.488,99           22,6%
PET/CTs                                             1.960.259                  1.344.836,02         31,42%
Διαγνωστικό Ραδιοφάρμακο       5.468.475,53              5.455.983,03           0,23%
Λοιπές Εξετάσεις & Πράξεις         9.674.152,02              8.386.077,01         13,31%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου