Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

O Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καινοτομεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα μέλη του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 5941/29-10-2019

Θέμα: «O Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καινοτομεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα μέλη του»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών συνεχίζοντας την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Συλλόγου προς τα μέλη του ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για αδειοδότηση νέου ιδιωτικού ιατρείου ή εργαστηρίου.

Πλέον όλα τα ενεργά μέλη του Συλλόγου αφού πιστοποιηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα με χρήση προσωπικών κωδικών στη δ/νση: https://extranet.ispatras.gr/, έχουν τη δυνατότητα για υποβολή αναγγελίας έναρξης ιδιωτικού φορέα ΠΦΥ:

ιατρείου,
εργαστηρίου βιολογικών υλικών ή
εργαστηρίου απεικονίσεων

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για την υποβολή ηλεκτρονικά και όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη νομοθεσία χωρίς ο ιατρός να απαιτείται να απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα του ΙΣΠ.

Σε επόμενη περίοδο η δυνατότητα αυτή θα επεκταθεί τόσο στα νομικά πρόσωπα όσο και στα μέλη του ειδικού μητρώου του ΙΣΠ (ιατροί άλλων Ι.Σ. που δραστηριοποιούνται και στην πόλη μας).

Με τη νέα αυτή δυνατότητα ο ΙΣ Πατρών μειώνει: τη γραφειοκρατικά διαδικαστικά θέματα, μετακινήσεις, υλικό, χρόνο και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με άμεση προσβασιμότητα και από τα δύο μέρη.

Σήμερα οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν σε:
  • on line ενημέρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων σε πραγματική χρόνο εξόφλησή τους εισφορών με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
  • ενημέρωση για το περιεχόμενο του μητρώου,
  • υποβολή αίτησης αλλαγής στοιχείων μητρώου
  • υποβολή της ετήσιας δήλωσης που προβλέπεται ως υποχρεωτική από τη νομοθεσία [άρθρο 296 του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τΑ΄)]
  • έκδοση πιστοποιητικών ευρείας ζήτησης (25 περιπτώσεις)
  • υποβολή αιτήσεων για λοιπά θέματα
  • ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για αδειοδότηση ιδιωτικού ιατρείου ή εργαστηρίου.

Τυχόν ιδιαίτερες περιπτώσεις εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τη γραμματεία του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται σταθερά προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Συλλόγου προς τα μέλη του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου