Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Ηράκλειο, 03/03/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 561/28.02.2017 αίτηση ακύρωσης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αιτούμενος την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. οικ. 61502/3399 (ΦΕΚ Β’ 4330/30.12.2016), σχετικά με τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017, για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους :

- Για υπέρβαση της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης άλλως για έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης (Σύντ. 43 παρ. 2).

- Για αοριστία και ασάφεια ως προς τον τρόπο προσδιορισμού της έννοιας του «καθαρού φορολογικού αποτελέσματος»

- Για παραβίαση του άρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.

- Για παραβίαση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας (Συντ. Αρθ. 4 παρ. 1).

- Για παραβίαση της αρχής της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή (Αρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος)

- Για παραβίαση του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος (αρχή της αναλογικότητας)

- Για παραβίαση της κοινοτικής Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Πρόκειται για φορολογικού χαρακτήρα νομοσχέδιο που οδηγεί στην εξόντωση μας, προάγει την εισφοροδιαφυγή, την ανεργία και την ιατρική μετανάστευση. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για την ακύρωση του με μοναδικό στόχο την προάσπιση της αξιοπρέπειας των μελών του.

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης  Γεώργιος Κοχιαδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου