Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Ο ΙΣΑ ζητά από τα Δημόσια νοσοκομεία στοιχεία σχετικά με το αν μη ιατροί έχουν οριστεί επιστημονικά υπεύθυνοι σε βιοπαθολογικά εργαστήρια

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΣΑΠρος τους Διοικητές των Δημόσιων Νοσοκομείων 

Αθήνα, 21/5/2015

ΑΠ 3622

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά από τα Δημόσια νοσοκομεία στοιχεία σχετικά με το αν μη ιατροί έχουν οριστεί επιστημονικά υπεύθυνοι σε βιοπαθολογικά εργαστήρια

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ κατήγγειλε ότι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας και λοιποί επιστήμονες υγείας (χημικοί, βιοχημικοί) αν και μη ιατροί έχουν οριστεί επιστημονικά υπεύθυνοι και υπογράφουν ιατρικά αποτελέσματα σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας αν και δεν υφίσταται νομοθετική διάταξη, που να τους το επιτρέπει.

Σύμφωνα με την άποψη της Νομικής υπηρεσίας του ΙΣΑ σχετικά με το θέμα που μας έθεσε η ως άνω εταιρεία λεκτέα είναι τα κάτωθι: 

Το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2889/2001 ορίζει οτι σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή.Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι σε ένα ιατρικό τμήμα ή μονάδα, ως υπεύθυνος για το συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ο Συντονιστής Διευθυντής που επιλέγεται μετά από εισήγηση ειδικής Επιτροπής, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ως Πρόεδρο), τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (ως Αντιπρόεδρο) και τους Συντονιστές Διευθυντές που κατέχουν θέση Διευθυντή Τομέα."

Σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4238/2014 οι θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., προκηρύσσονται κατά ειδικότητα κατά Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ή/και Δ.Υ.Π. 

Σύμφωνα με τον Ν. 3366/1955 δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινων. Προνοίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Ιατρών Ειδικοτήτων καθορίζονται τα βασικά κριτήρια της επιστημονικής και τεχνικής συγκροτήσεως των διαφόρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των τμημάτων αυτών κατ` ιατρικήν ειδικότητα, άτινα απαιτούνται διά την, συμφώνως τω παρόντι άρθρω αναγνώρισιν αυτών ως καταλλήλων διά την μετεκπαίδευσιν ειδικών ιατρών. Σε κάθε περίπτωση η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα από ιατρούς. 

Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων δεν είναι δυνατό μη ιατρός να είναι επιστημονικά υπεύθυνος βιοπαθολογικού τμήματος. Πρέπει δηλαδή ιατρός που κατέχει αντίστοιχη ειδικότητα να είναι επιστημονικά υπεύθυνος στο βιοπαθολογικό τμήμα.

Επειδή το αίτημα της εταιρίας είναι εύλογο, σας καλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικώς. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                 ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

--------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΥΓΗ»

Αθήνα, 22-5-2015

Με μεγάλη έκπληξη λάβαμε γνώση του από 22-5-2015 δημοσιεύματος σας, το οποίο υπογράφεται με τα αρχικά Β.Β και έχει τίτλο «Ο ΙΣΑ διοικεί το ΕΣΥ».

Η από 21-5-2015 επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα «Ο ΙΣΑ ζητά από τα Δημόσια νοσοκομεία στοιχεία, σχετικά με το αν μη ιατροί έχουν οριστεί επιστημονικά υπεύθυνοι σε βιοπαθολογικά εργαστήρια» (που αποτέλεσε το έναυσμα για τη σύνταξη του ως άνω άρθρου της εφημερίδας σας), αφορά μια βάσιμη και σοβαρότατη καταγγελία, την οποία κατέθεσε η Εταιρεία μας προς τον ΙΣΑ.

Η καταγγελία μας αυτή αφορά στον ορισμό μη ιατρών ως επιστημονικών υπευθύνων στα βιοπαθολογικά εργαστήρια των Δημοσίων Νοσοκομείων αλλά και στην υπογραφή ιατρικών αποτελεσμάτων από μη ιατρούς. Όπως αντιλαμβάνεστε το κρίσιμο αυτό ζήτημα δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων, όπως και γενικά κάθε ζήτημα το οποίο άπτεται της δημόσιας υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκ των καταστατικών σκοπών του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου οφείλει να υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα των μελών του ιατρών, αλλά και να εγγυάται τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Και σε αυτή τη περίπτωση αυτό ακριβώς έπραξε ο ΙΣΑ, αιτήθηκε δηλαδή προς τα Νοσοκομεία της αρμοδιότητας του, την εφαρμογή του Νόμου, επικαλούμενος τις διατάξεις νόμου που σχετίζονται με το σοβαρότατο αυτό ζήτημα, το οποία έχει διφυή σημασία, καθότι αφορά τόσο τη περιφρούρηση της ομαλής λειτουργίας των βιοπαθολογικών εργαστηρίων και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας, αλλά και ταυτόχρονα την προάσπιση των δικαιωμάτων ημών των ιατρών βιοπαθολόγων.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι ο ΙΣΑ τιμώντας τον ρόλο του, παρεμβαίνει κάθε φορά που η εταιρεία μας το αιτείται και ειδικότερα για την προάσπιση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας της ιατρικής βιοπαθολογίας και τον καθορισμό των ιατρικών Εργαστηριακών πράξεων και Ιατρικών εξετάσεων ανά αντικείμενο, αλλά και την μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν την Ιατρική Βιοπαθολογία.

Για το ζήτημα δε αυτό, η Εταιρεία μας έχει ήδη απευθυνθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και προς το ΚΕΣΥ, πλην όμως ακόμα δεν έχει διευθετηθεί το συγκεκριμένο σοβαρότατο ζήτημα. Είναι λοιπόν άδικο να κατηγορούμε τον ΙΣΑ, διότι έπραξε το καθήκον του, ήτοι παρενέβη σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι επειδή το δημοσίευμα σας αυτό ήταν άστοχο και προφανώς συνετάχθη χωρίς τη δέουσα έρευνα για τη βασιμότητα και σοβαρότητα του αιτήματος, αναμένουμε την ανάρτηση της παρούσας επιστολής μας για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την αποκάλυψη της αλήθειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ε.Ε.Ι.Β.Ε.Ι

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ     Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου