Σάββατο 30 Μαΐου 2015

«Επιστολή Παιδιάτρου προς το Υπουργείο Παιδείας για το ΑΔΥΜ» Σεβαστό  Υπουργείο  Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων

Και Αρμόδια Γενική Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.& Δ.Ε.
(Σχετικό έγγραφό σας Φ.6/1094/80261/Δ1/20.5.2015)

Είμαι Ελευθεροεπαγγελματίας Παιδίατρος και έτσι και φέτος οι Συνάδελφοί μου κι εγώ, άσχετα αν εργαζόμαστε στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συχνότατα αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της αιφνίδιας εμφάνισης στο ιατρείο ενός γονιού με  ένα συνήθως   κακοφωτοτυπημένο  μονοσέλιδο ΑΔΥΜ (=Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) ανά χείρας  να  μας λέει: «Μου είπε ο γυμναστής (ή ο δάσκαλος ή ο διευθυντής ή ο καθηγητής) να του βάλετε μια υπογραφή και τη σφραγίδα σας  για να γράψω το παιδί στο σχολείο μέχρι 20 Ιουνίου ».Προφανώς εννοεί άνευ παραθέσεως ιατρικού ιστορικού και διενέργειας πλήρους κλινικής εξετάσεως του απόντος τέκνου.

Είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων δεν έχει κατανοήσει το νόημα του ΑΔΥΜ, τη διαδικασία χορήγησης και την προθεσμία κατάθεσής του. Επίσης από την περσινή χρονιά το ΑΔΥΜ έχει αλλάξει μορφή και φιλοσοφία.

Φέτος είδα στο διαδίκτυο τη σαφέστατη ερμηνευτική εγκύκλιο  του Υπουργείου Υγείας ,όπου παρατήρησα ότι είσαστε οι Νο 6 αποδέκτες για ενέργεια. Για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ας πληκτρολογήσει στο Google την ΑΔΑ 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3.


Γιατί  τα γράφω όλα αυτά;

Δεν λάβατε υπόψη την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας όταν συνετάξατε  το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας της 20.5.2015.Το γράφω αυτό γιατί δεν συμπεριλάβατε ούτε τη φόρμα του ΑΔΥΜ,  ούτε το δεύτερο και κυριότερο συνημμένο της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, που είναι το ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΦΙΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ, το οποίο έχει σαφέστατες οδηγίες από τις οποίες μπορούν να εκπαιδευθούν  ταχύτατα εκπαιδευτικοί και γονείς.

Το ΦΙΕ γράφει στην επικεφαλίδα του (Φυλάσσεται στο ιατρείο του ιατρού ή της Μονάδας Υγείας). Στο άνω πυκνογραμμένο τμήμα παρατίθεται το ΙΑΤΡΙΚΌ ΙΣΤΟΡΙΚΟ που καλό είναι να το έχει συμπληρώσει  ο γονέας από το σπίτι του με την ησυχία του και όχι βιαστικά στο ιατρείο. Ακολούθως παρατίθεται η σημείωση (Συμπληρώνεται και υπογράφεται από γονέα/κηδεμόνα. Εάν χρειάζεται, δίνονται επεξηγήσεις….) και στο κάτω τμήμα ο γιατρός γράφει σε ειδικούς πίνακες όλα τα ευρήματα της ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του παιδιού.

Συνεπώς το φετινό, όπως και το περσινό(!) ΑΔΥΜ εξελίσσεται σε μια μηχανή συνεχιζόμενης ταλαιπωρίας  μαθητών, γονέων και παιδιάτρων που πρέπει να σταματήσει  να λειτουργεί έτσι. Την ευθύνη -έχω την αίσθηση-ότι έχετε εσείς, γιατί το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του με την ερμηνευτική που έχει συντάξει.

Αν δεν γίνουν όλα αυτά  σωστά δεν μπορούμε να είμαστε σοβαροί  (πολιτεία, γονείς, γιατροί)  απέναντι στα παιδιά μας.

Είναι σημαντικό με μια συμπληρωματική εγκύκλιό σας, έστω και τώρα, να συμπεριλάβετε τόσο τη φόρμα του ΑΔΥΜ όσο και το ΦΙΕ (σελίδες 16 και 17 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΥΥ), όσο και να επαναλάβετε  την προθεσμία  «τέλος Σεπτεμβρίου» που πολύ σωστά τονίζετε στην 4η παρ. της 4ης σελίδας της εγκυκλίου σας, γιατί πρακτικώς δεν γίνεται να περάσουν τόσες  χιλιάδες μαθητών από τα   δημόσια και  ιδιωτικά ιατρεία της χώρας   έως 20.6.2015.

Αν, σε όλα αυτά που σας έγραψα παραπάνω, ο αντίλογός σας  είναι: «μα τους τα έχουμε πει από την περσινή χρονιά», απλώς να σας ενημερώσω ότι την περσινή χρονιά μόνον 1 στους 25 γονείς προσεκόμιζε το ΦΙΕ και φέτος κανένας.
  
Με τιμή


KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛ. ΚΑΡΥΔΗΣ
                                                                                                           ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ                                                             
Κέας 30-32, Πλ. Κολιάτσου, 11255 Αθήνα  
Τηλ: 210 2230762, Fax: 210 2235906                                                              Κινητό:6932427917                                                                                       E-mail:KKarydis@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου