Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Δελτίο τύπου – Ανακοίνωση της τριμελούς επιτροπής των Κέντρων Yγείας της ΕΙΝΑΗ απομάκρυνση των Κέντρων Υγείας της χώρας από τα νοσοκομεία αναφοράς τους και η υπαγωγή τους στις υγειονομικές περιφέρειες στα πλαίσια του ΠΕΔΥ, επιδείνωσε με γεωμετρική πρόοδο, την ήδη προϋπάρχουσα προβληματική κατάστασή τους (υλικοτεχνική υποδομή, υπό-χρηματοδότηση, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη αναλώσιμου υλικού, περικοπή εφημεριών) οδηγώντας τα σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις με σαφή κίνδυνο ως προς την στοιχειώδη βασική και ασφαλή λειτουργία τους.

Είναι μια κατάσταση που ήδη είχε επισημάνει από τον Νοέμβριο του 2014 η τριμελής επιτροπή των ΚΥ, με σαφείς αναφορές στα προβλήματα που προϋπήρχαν και σε αυτά που θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε με την μεταφορά μας στην 6η ΥΠΕ, αφού δεν υπήρχε καμία οργανωτική και λειτουργική υποδομή για αυτή τη μετάβαση.

Κάτι που επιβεβαιώνεται σήμερα, όπου οι εργαζόμενοι στην 6η ΥΠΕ αδυνατούν λόγω έλλειψης προσωπικού να καλύψουν τις ανάγκες των ΚΥ που αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού αριθμού των ΚΥ της χώρας. Η διοίκηση προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις δομές των ΚΥ ζητώντας από αυτά να κάνουν ότι έκαναν τα γραφεία μισθοδοσίας και προμηθειών των νοσοκομείων. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο λόγω έλλειψης προσωπικού που να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ταυτόχρονα κόβονται οριζόντια κατά 33% οι δαπάνες για την εφημερία των ΚΥ όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2015 και ζητείται ο περιορισμός των εφημεριών των ΚΥ.

Η κατάσταση στα Κ.Υ μοιάζει τραγική και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα:

Μπορούν αυτά να εφημερεύουν όταν το ήδη οριακό πρόγραμμα εφημέρευσής τους περικόπτεται κατά το 1/3;

Μπορούν χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό να υποκαταστήσουν τα γραφεία μισθοδοσίας και προμηθειών των νοσοκομείων και της 6ης ΥΠΕ;

Τα περισσότερα ΚΥ του Νομού μας είναι υποστελεχωμένα και έχουν το πολύ έναν διοικητικό υπάλληλο που σήμερα καλείται χωρίς καμία υποδομή και τεχνογνωσία να βγάζει μισθοδοσία, ώρες προσωπικού, να τις καταγράφει, να προσκομίζει στην ΥΠΕ μετά από διερεύνηση για κάθε προμήθεια του ΚΥ ακόμη και για ένα στυλό τις σχετικές προσφορές και επιπλέον να κάνει και τα καθήκοντά του στο ΚΥ, στην υποδοχή στην καταγραφή ασθενών κ.α.

Από την άλλη δηλώνεται αδυναμία πληρωμής των εφημεριών γιατί δεν επαρκούν οι υπηρεσίες της 6ης ΥΠΕ γι αυτό το σκοπό και καλούνται οι γιατροί που παραμένουν απλήρωτοι για τις εφημερίες των 5 πρώτων μηνών του 2015 και ήδη είναι στον αέρα η αποπληρωμή τους, με εκβιαστικό δίλημμα, να υπολογίζουν–κοστολογούν οι ίδιοι μισθολογικά τις εφημερίες τους αλλιώς δεν πρόκειται να πληρωθούν!!!

Αυτός είναι πραγματικά ο δρόμος για την πλήρη υποβάθμιση και διάλυση των ΚΥ.

Καλούμε άμεσα την διοίκηση της 6ης ΥΠΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και σχετικές αποφάσεις:

Το πλαίσιο εφημέρευσης των ΚΥ να καθορισθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των μονάδων και τα επιστημονικά-νομικά όρια ασφαλούς εφημέρευσης. Οι δαπάνες για την εφημέρευση των ΚΥ να καθοριστούν και να προσαρμοστούν με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

Να γίνεται προέγκριση των προγραμμάτων εφημεριών και να επανέλθει το κονδύλι των εφημεριών των ΚΥ τουλάχιστον στα επίπεδα του 2014.

Τα Κέντρα Υγείας να παραμείνουν στα νοσοκομεία τόσο για την μισθοδοσία όσο και για τις προμήθειες – τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαριστεί η οριστική μορφή που θα λάβει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – και να ενισχυθούν με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

Καλούμε τους συναδέλφους των ΚΥ και τους εργαζόμενους σ’ αυτά να μην υποκύψουν στα εκβιαστικά διλήμματα.

Να απαιτήσουν την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των μονάδων με την πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού.

Να μην δεχτούν να περάσουν σχέδια για συγχωνεύσεις των μονάδων.

Τα προγράμματα εφημεριών να καλύπτουν όλο το μήνα με το απαραίτητο προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες των μονάδων και τα επιστημονικά-νομικά όρια ασφαλούς εφημέρευσης.

Να απαιτήσουν την άμεση πληρωμή των εφημεριών για το 1ο τρίμηνο του 2015 χωρίς ”εκπτώσεις” και την λογική του ”έχει λαμβάνειν” για το απώτερο μέλλον.

Η τριμελής επιτροπή ΚΥ της ΕΙΝΑ συγκαλεί συνέλευση των γιατρών των ΚΥ την Τρίτη 2 Ιουνίου και ώρα 19.00 στο Ταχύρυθμο του ΓΝΠ ”Άγιος Ανδρέας”

Πάτρα 25/5/2015

Η τριμελής επιτροπή ΚΥ της ΕΙΝΑ

Βασίλης Θανόπουλος, Γενικός Ιατρός, Επ Α, ΚΥ Ακράτας

Θεόδωρος Σολωμός, Γενικός Ιατρός, Δ/ντής ΚΥ Χαλανδρίτσας

Γιάννης Τζικάκης, Βιοπαθολόγος, Επ Α, ΚΥ Κ. Αχαΐας

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου