Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Επιστολή - απάντηση για το Κέντρο Δεδομένων της ΕΔΕΤ


Επιστολή του Προέδρου της ΕΔΕΤ, Παναγιώτη Τσανάκα σχετικά με το Editorial της Παρασκευής 29 Μαΐου σχετικά με τη διασύνδεση νοσοκομείων με το δίκτυο τηε ΕΔΕΤ και τη δημιουργία Κέντρου Δεδομένων στην Κρήτη (διαβάστε εδώ). 

"Προς: κ. Αιμίλιο Νεγκή

Υπεύθυνο ιστολογίου virus.com.gr

Θέμα: Άρθρο σας στο ιστολόγιο virus.com.gr

Αξιότιμε κε Νεγκή,

Με απορία και κατάπληξη ενημερώθηκα σήμερα για την ανάρτηση στο ιστολόγιο σας http://www.virus.com.gr/ κειμένου με τίτλο «Οσμή σκανδάλου 13 εκατ.!».

Επειδή θεωρώ ότι οι κρίσεις που περιέχονται στο εν λόγω κείμενο είναι προϊόν ελλιπούς πληροφόρησης, επιτρέψτε μου να θέσω υπόψη σας τα παρακάτω στοιχεία.

Το αναφερόμενο έργο αφορά υποδομή πληροφορικής (και όχι ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού) και χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει πέντε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές των νοσοκομείων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η (ενσύρματη και ασύρματη) πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, και να διατεθούν νεφοϋπολογιστικές (cloud) υποδομές μεγάλης κλίμακας. Επίσης το έργο υποστηρίζει τη δημιουργία και συντήρηση καταλόγων χρηστών (και ένταξή τους στην ομοσπονδία Shibboleth της ΕΔΕΤ), για την εξασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται κυρίως η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής, που γίνεται με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς, ύστερα από δημόσια διαβούλευση όλων των σχετικών προδιαγραφών. Μικρό μέρος του προϋπολογισμού τού έργου αφορά σε δύο διακριτές εφαρμογές:

Α. Σύστημα αποθήκευσης εφεδρικών αντιγράφων από τα υπάρχοντα ιατρικά απεικονιστικά συστήματα για 31 νοσοκομεία της περιφέρειας. Στην κεντρική αυτή βάση θα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα αντίγραφα των εικόνων που παράγονται από τα οικεία PACS των αντίστοιχων νοσοκομείων. Σε καμία περίπτωση το κεντρικό σύστημα δεν αντικαθιστά τα τοπικά συστήματα PACS. Απλώς επικοινωνεί με αυτά για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των εικόνων. Το έργο, συνεπώς, δεν επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία του κάθε νοσοκομείου, και όλες οι αποθηκευμένες ιατρικές εικόνες παραμένουν κτήμα του εκάστοτε νοσοκομείου.

B. Σύστημα που επιτρέπει την πρόσβαση του προσωπικού σε ηλεκτρονική βάση με επιστημονικά άρθρα διεθνών περιοδικών.

Η υλοποίηση των ως άνω κεντρικών εφαρμογών γίνεται με ειδικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα, από ομάδες μηχανικών και προγραμματιστών της ΕΔΕΤ. Στο πλαίσιο αυτών των ομάδων απασχολούνται και σύμβουλοι με αντίστοιχη τεχνογνωσία, που επιλέγονται με τις προβλεπόμενες ανοιχτές διαδικασίες που ισχύουν για τα έργα ΕΣΠΑ.

Όλοι οι συνεργάτες της ΕΔΕΤ δεσμεύονται από δηλώσεις εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων με τυχόν άλλες δραστηριότητές τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι λίστες με τις υποδομές των νοσοκομείων αποτελούν δημόσια πληροφορία και θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ευθύς μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή τους.

Προφανώς, τα ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα προστατεύονται από τους μηχανισμούς και την πολιτική ασφαλείας που καταρτίζεται για το Κέντρο Δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί μετά από την έγκρισή της από την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ), με την οποία είμαστε σε σταθερή συνεργασία.

Με την ευκαιρία, οφείλω να δηλώσω ότι δεν αποδέχομαι τον αυθαίρετο και συκοφαντικό χαρακτηρισμό του κυβερνητικού «ευνοούμενου», που δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο. Τα έργα που υλοποίησε η ΕΔΕΤ ΑΕ υπό την προεδρία μου έχουν σχέση με εθνικές ηλεκτρονικές υποδομές των ΑΕΙ και των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων, εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις όλες τις νόμιμες διαδικασίες, και οδήγησαν σε πολλές καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αξιοποιούνται από εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες και εξοικονομούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Είμαι βέβαιος ότι θα αντιληφθείτε την εξαιρετική σημασία του έργου για τη δημόσια υγεία, καθώς και το γεγονός ότι τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες διαφάνειας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος κατά την εκτέλεσή του, και αναμένω ότι θα ανασκευάσετε άμεσα τους ανοίκειους χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν την υπόστασή μου και το κύρος της ΕΔΕΤ.

Παναγιώτης Τσανάκας, Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΤ"

Ο Αιμίλιος Νεγκής είναι εκτός Ελλάδος και θα δημοσιεύσει σχετική απάντηση την Τρίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου