Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Μειώθηκε 60,5% η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη την περίοδο 2009-2014

Νέες μειώσεις στις τιμές σε off-patent και σε γενόσημα φάρμακα βλέπει η μελέτη της IBHS για τον κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι η δημόσια δαπάνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω του προγράμματος προσαρμογής. Η ύφεση οδήγησε στην εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, μέρος του οποίου αποτέλεσε η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέσω μειώσεων στις τιμές, υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές, αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων κ.ά.

Η δημόσια δαπάνη εκτιμήθηκε από την IBHS για το...

... 2014 σε 2 δισ. ευρώ, μειωμένη περαιτέρω κατά 15% σε σχέση με το 2013 και σωρευτικά 60,5% έναντι του 2009. Η δαπάνη φέτος θα παραμείνει σταθερή, ενώ την επόμενη τριετία δεν θα καλυφθούν περισσότερα από 1,94 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι υπερβάσεις που προκύπτουν, καλύπτονται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσω των clawback, το μέγεθος των οποίων έφτασε το 2014 τα 205 εκατ., ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Αμεση συνέπεια αποτέλεσε η διαχρονική μείωση της αξίας της αγοράς: το 2014 παρατηρήθηκε σταθεροποίηση, με τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων να υποχωρούν οριακά στα 5,28 δισ., ενώ η σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2009 έφτασε το 37,6%.

Οι τιμές των φαρμάκων τα προηγούμενα έτη έχουν υποστεί οριζόντιες μειώσεις, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που αναμένεται να ενταθεί μετά την πρόσφατη απόφαση για καθορισμό των τιμών των off-patent και γενόσημων φαρμάκων στο 50% και 32,5% αντίστοιχα της τιμής των πρωτοτύπων.

Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα χρέη του Δημοσίου που προκαλούνται από τα ελλείμματα των ταμείων και τους αργούς ρυθμούς αποπληρωμής. Ενδεικτικά, τα χρέη προς τα μέλη του ΣΦΕΕ στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ξεπερνούσαν το 1 δισ.

Σύμφωνα με την κ. Μαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, «Η μεταχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει να γίνεται με γνώμονα τον έλεγχο του καταναλωθέντος όγκου. Η αγορά χρειάζεται ένα ορθολογικό σύστημα τιμολόγησης, που θα προστατεύει τις τιμές των εγχώριων γενόσημων και οικονομικών φαρμάκων. Εξάλλου, η αναθεώρηση της τρέχουσας πολιτικής θα επιτρέψει τη μείωση του rebate και του clawback, μέτρα που έχουν θέσει σε επισφάλεια τη βιωσιμότητα αρκετών παραγωγικών εταιρειών».

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 109 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, συνοψίζονται στα εξής:

• Ο κύκλος εργασιών το 2014 διαμορφώθηκε σε 4,6 δισ., έχοντας μειωθεί κατά 3,1% από το 2013.

• Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) σταθεροποιήθηκαν σε περίπου 250 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) υποχώρησαν περαιτέρω κατά 56%, στα 104,42 εκατ.

• Τα μέσα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 5,4% και 2,8%, αντίστοιχα.

• Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2014 βελτιώθηκε σε 2 προς 1, παραμένοντας υψηλή.

• Οι απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 7%, στα 2,1 δισ., ενώ το διάστημα διαμορφώθηκε στους 5 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου