Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Δελτίο τύπου ΠΙΣ

              
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ, Ασφαλιστικό και Ιατρική Διαφήμιση, στη συνάντηση του Π.Ι.Σ. με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

Η λειτουργία του ΠΕΔΥ, η ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ και οι κενές θέσεις ιατρών και προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία, απασχόλησαν τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. 

Στη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, συζητήθηκαν επίσης η αναμόρφωση της ιατρικής νομοθεσίας, η ιατρική διαφήμιση, η νομοθετική ρύθμιση για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 

Τα θέματα που τέθηκαν από τον Π.Ι.Σ. είναι τα ακόλουθα: 

- Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την σύγχρονη ιατρικής λειτουργία, η οποία εδώ και καιρό έχει υποβληθεί στο Υπουργείο και δεν δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό κόστος. 

- Η αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 84/2001, σε σχέση και με την άκρατη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και την πλανοδιακή άσκηση της ιατρικής. 

- Η ιατρική διαφήμιση, η οποία στις ημέρες μας έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δημιουργούνται προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβίασης της ιατρικής δεοντολογίας και μετατροπή της ιατρικής λειτουργίας σε εμπορεύσιμο είδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει το υπουργείο Υγείας να προωθήσει τις ρυθμίσεις εκείνες, οι οποίες θα σταματήσουν το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο, το οποίο θίγει ιατρούς και πολίτες. 

- Η λειτουργία του ΠΕΔΥ όσον αφορά τους ενταγμένους στο ΕΣΥ ιατρούς, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους άλλους υπηρετούντες. Όσον αφορά τους υπηρετούντες ιατρούς με δικαστικές αποφάσεις, χωρίς πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ζητήθηκε η ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις και η επαναπρόσληψη επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις, όσων απομακρύνθηκαν προκειμένου να διατηρηθεί η έστω και υποτυπώδης λειτουργία της ΠΦΥ. Η στήριξη και οργάνωση των μονάδων του ΠΕΔΥ, και της ΠΦΥ γενικότερα, ως πύλης εισόδου στο σύστημα, είναι αναγκαία τη σημερινή εποχή της ανθρωπιστικής κρίσης. 

- Νοσοκομεία: Ταχεία διεκπεραίωση προσλήψεων ιατρικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού, με ευελιξία στη διαδικασία πρόσληψης μονίμων ιατρών του ΕΣΥ. Οι επικουρικοί ιατροί δίνουν μόνο προσωρινές λύσεις. Το σύστημα της νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να ανανεωθεί και να ενδυναμωθεί με ταχεία πρόσληψη μονίμων ιατρών. Είναι επιτακτική η ανάγκη η ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, διότι οι ελλείψεις δημιουργούν προβλήματα που οδηγούν ακόμη και στην αναστολή λειτουργίας τμημάτων και κλινικών. 

- ΕΟΠΥΥ: Οργανωτική, λειτουργική και οικονομική ανασυγκρότηση του Οργανισμού. Σύναψη ανοιχτών συμβάσεων με όσους ιατρούς το επιθυμούν, με αύξηση της προκήρυξης των ιατρικών επισκέψεων (από τα περίπου 8 εκ. στα 30 εκ.), προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού. Αναβάθμιση της ιατρικής αμοιβής. Νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων των ιατρών του ΕΟΠΥΥ μέχρι τέλος του έτους, οι οποίες έχουν λήξει από τις 30/6/2015, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποζημίωσή τους. Νέο πλαίσιο συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ με τη συνεργασία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

- Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το 2011, οι οποίες αφορούν ποσό ύψους 300εκατ. ευρώ, δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι τις 31/12/2014 και επιστράφηκαν στο ΓΛΚ. Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλέπει την μεταφορά αυτών των ποσών μέχρι το τέλος του 2015, προκειμένου να αποδοθούν στους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για την απευθείας μεταφορά των εισφορών ασθένειας στον ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία, που παρανόμως τις παρακρατούν. Ακόμη, πρέπει να αποδοθούν - όπως έχει ζητήσει το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ – οι οφειλόμενες εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ, τη στιγμή μάλιστα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των παρόχων αγγίζουν τα 1,8 δισ. ευρώ. 

- Προώθηση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας και της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης του συστήματος για τον εξορθολογισμό του, της επιστημονικής εφαρμογής μέσω πρωτοκόλλων της ιατρικής λειτουργίας και της real-time παρακολούθησης του συστήματος υγείας για αποφυγή κατασπατάλησης πόρων. 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος κατά την παρέμβασή του τόνισε στον Υπουργό Υγείας ότι μέσα από συνέργειες και τις δημοσιονομικές προσαρμογές, τις οποίες έχουμε υποχρεωθεί να εφαρμόσουμε, πρέπει να αναζητήσουμε την προώθηση λύσεων με ορατά αποτελέσματα. Μέσα από τη συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών πρέπει να γίνει προσπάθεια ανακατανομής των δαπανών για την υγεία, εντός του προϋπολογισμού, διότι με τις δημόσιες δαπάνες υγείας, που αγγίζουν το 4% του ΑΕΠ, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ασφαλές σύστημα υγείας χωρίς μεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισμένων πολιτών. 

Ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας από τον πλευρά τους κατέγραψαν τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αναφέρθηκαν στην προώθηση των προσλήψεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα και γενικότερα στην πρόθεσή τους, μέσα από ανοιχτό διάλογο και βάσει των δυνατοτήτων τους, να κάνουν παρεμβάσεις ώστε το σύστημα υγείας το οποίο πραγματικά παρουσιάζει ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα να μπορέσει να σταθεί όρθιο. 

Συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΙΣ 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Έγινε αποτίμηση της συνάντησης με τους Υπουργούς και αποφασίστηκε να καταρτιστούν λεπτομερείς εισηγήσεις για όλα τα θέματα από ομάδες εργασίας. 

Συζητήθηκε επίσης το ασφαλιστικό ζήτημα, το οποίο είναι στην επικαιρότητα και αφορά το Ταμείο των Υγειονομικών (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ). Όπως αναφέρθηκε, με την πρόσφατη κατάργηση των ευνοϊκών διατάξεων για μετάπτωση σε κατώτατη ασφαλιστική κλάση των ιατρών από 1/1/93, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Αποφασίστηκε η συνεργασία με τους άλλους φορείς του Ενιαίου Ταμείου (Μηχανικούς, Νομικούς κλπ.) ώστε να γίνουν κοινές παρεμβάσεις, με άξονα την ανεξαρτησία του Ταμείου. 

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της ιατρικής διαφήμισης όπως αναφέρθηκε και στους Υπουργούς, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, κυρίως νομοθετικής φύσεως, προς την κατεύθυνση των εμπορικών επιχειρήσεων υγείας, ώστε το ιατρικό μέρος τους να αφορά το υπουργείο Υγείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της εφαρμογής της ιατρικής δεοντολογίας και νομοθεσίας. Το θέμα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Πολιτεία και όλη την κοινωνία, διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τα μικρομεσαία εργαστήρια και ιατρεία πλήττονται αφού δεν έχουν επί της ουσίας καμία προστασία. 

Τέλος, αποφασίστηκε η συμμετοχή στην απεργία της 12ης Νοεμβρίου που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με κυρίαρχα αιτήματα το ασφαλιστικό, τις φορολογικές και δυσβάσταχτες οικονομικές επιβαρύνσεις. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ

8 σχόλια:

 1. ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ !!!
  ΟΧΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ Ο ΠΙΣ KAI Ο ΙΣΑ
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ...
  AΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΖΗΤΑΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ
  ΥΠΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...
  ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ
  ΚΛΑΔΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ CLAWBACK ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ
  ΕΜΑΣ...
  ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΠΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΔΑΜΕ ΠΩΣ ΤΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΚΡΙΝΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ CLAWBACK !!!
  EINAI ΣΙΓΟΥΡΟ ? ΠΟΙΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ
  ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ??
  ΚΡΙΜΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ΜΑΣ..
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ / ΑΘΗΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλοι οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει άμεσα να αποχωρήσουμε απ΄ τον ΠΙΣ. Αφού τόσο εμφανώς μας εμπαίζει ας μην του γινόμαστε και βάρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λόγια λόγια λόγια! λάδι λάδι και τηγανίτα τίποτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ποιον να πρωτοβολέψουν οι βολεμένοι; τους ΕΣΥτες και το φακελάκι τους και τα ταξίδια ανά τον πλανήτη με τις εταιρείες; τους γιατρούς του πρώην IKA που δεν έχουν πάει ούτε ένα ταξιδάκι; τους πανεπιστημιακούς; τους στρατιωτικούς; όλη η σφαίρα κινείται γύρω από ομάδες και ομαδούλες που θέλουν αυτοί να εξασφαλιστούν και οι άλλοι να πάνε να πνιγούν.
  Οι φαρμακοποιοί για να επιβιώσουν τα χιλιάδες φαρμακεία θέλουν ελεύθερη συνταγογράφηση. Οι γιατροί για να πάνε ταξίδια θέλουν ελεύθερη συνταγογράφηση.
  θα έπρεπε πρώτα να κόψει τον κ..λο στους ΕΣυτες που έχουν κάτι όρια συνταγογράφησης απίστευτα (και εκεί φταίει ότι έχουν ξεφύγει όλα και ας κάνουν ότι δεν το βλέπουν) και ας σταματήσει πια να βαράει γιατρούς που έκαναν το λάθος να μη γλείψουν κανέναν για να μπουν στο ΕΣΥ και παλεύουν να επιβιώσουν.
  Καλά κάνουν τα νέα παιδιά και φεύγουν στο εξωτερικό. Τσιράκια δεν γίνονται κανενός. Έχουν αξιοπρέπεια, οι παλαιότεροι να ανοίξουν λεξικό να δουν τι σημαίνει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εδω ο κοσμος αλλαζει και ο ΠΙΣ ζηταει την επαναπροσληψη των πρωην-ικα και σε προσωποπαγεις μαλιστα θεσεις για να μην τους κουνησει κανεις.ΝΤΡΟΠΗ σας κυριοι του ΠΙΣ δεν υπαρχουν ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ να πανε στο ΠΕΔΥ;Πρεπει ντε και καλα να ξαναβολεψετε τους ξεβολεμενους πρωην-βολεμενους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή