Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Τα χαμηλά επίπεδα της δημόσιας δαπάνης, οι νέες μειώσεις σε off-patent και γενόσημα & τα χρέη - Έρευνα της IBHS


Το γεγονός ότι έχουμε εξαιρετικά χαμηλή φαρμακευτική δαπάνη - πράγμα που δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας- είναι γνωστό και επισημαίνεται για ακόμη μία φορά σε πρόσφατη μελέτη της IBHS Α.Ε. για τον εγχώριο κλάδο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Η δημόσια δαπάνη ειδικότερα, εκτιμήθηκε για το 2014 σε €2 δισ., μειωμένη περαιτέρω κατά 15% σε σχέση με το 2013 και σωρευτικά 60,5% έναντι του 2009.
Μία μείωση της τάξης του 60% είναι τεράστια και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη όπως πολλές φορές έχουν σχολιάσει παράγοντες της αγοράς. Η δαπάνη φέτος θα παραμείνει σταθερή, ενώ την επόμενη τριετία δεν θα καλυφθούν περισσότερα από €1,94 δισ. το χρόνο. Οι υπερβάσεις που προκύπτουν καλύπτονται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσω των clawback, το μέγεθος των οποίων έφτασε το 2014 τα €205 εκ., ενώ φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectoral Studies Senior Analyst, η οικονομική ύφεση οδήγησε στην εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, μέρος του οποίου αποτέλεσε η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης μέσω μειώσεων στις τιμές, υποχρεωτικών εκπτώσεις και επιστροφές, αύξησης του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων κ.ά.
Άμεση συνέπεια αποτέλεσε η διαχρονική μείωση της αξίας της αγοράς: το 2014 παρατηρήθηκε σταθεροποίηση, με τις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων να υποχωρούν οριακά στα €5,28 δισ., ενώ η σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2009 έφτασε το 37,6%.
Οι τιμές των φαρμάκων τα προηγούμενα έτη έχουν υποστεί οριζόντιες μειώσεις, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που αναμένεται να ενταθεί μετά την πρόσφατη απόφαση για καθορισμό των τιμών των off-patent και γενόσημων φαρμάκων στο 50% και 32,5% αντίστοιχα της τιμής των πρωτοτύπων.
Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα χρέη του δημοσίου που προκαλούνται από τα ελλείμματα των ταμείων και τους αργούς ρυθμούς αποπληρωμής. Ενδεικτικά, τα χρέη προς τα μέλη του ΣΦΕΕ στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ξεπερνούσαν το €1 δισ.
Σύμφωνα με την κυρία Μαρία Μεταξογένη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της IBHS, «Η μεταχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης πρέπει να γίνεται με γνώμονα τον έλεγχο του καταναλωθέντος όγκου. Η αγορά χρειάζεται ένα ορθολογικό σύστημα τιμολόγησης, που θα προστατεύει τις τιμές των εγχώριων γενόσημων και οικονομικών φαρμάκων. Εξάλλου, η αναθεώρηση της τρέχουσας πολιτικής θα επιτρέψει τη μείωση του rebate και του clawback, μέτρα που έχουν θέσει σε επισφάλεια τη βιωσιμότητα αρκετών παραγωγικών εταιρειών».
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 109 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
- Ο Κύκλος Εργασιών το 2014 διαμορφώθηκε σε €4,6 δισ., έχοντας μειωθεί κατά 3,1% από το 2013.

- Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ σταθεροποιήθηκαν σε περί-που €250 εκ., ενώ τα ΚΠΦ υποχώρησαν περαιτέρω κατά 56%, στα €104,42 εκ
-  Το μέσα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 5,4% και 2,8% αντίστοιχα.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2014 βελτιώθηκε σε 2 προς 1, παραμένοντας υψηλή.
- Οι Απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 7%, στα €2,1 δις., ενώ το διάστημα διαμορφώθηκε στους 5 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου