Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

ΕΟΠΥΥ: Δύο, τα σενάρια είσπραξης του clawback από τις κλινικές

HEALTH VIEW.GR

Δύο σενάρια επεξεργάζεται ο ΕΟΠΥΥ για την είσπραξη από τις ιδιωτικές κλινικές του clawback του 2014 ύψους 125 εκατ. ευρώ και 70 εκατ. ευρώ για το α΄εξάμηνο του 2015. Άλλωστε, η είσπραξη clawback από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ είναι μεταξύ των βασικών εκκρεμοτήτων του υπουργείου Υγείας έναντι των δανειστών. Πιο αναλυτικά:

1ο σενάριο 

Οριζόντια περικοπή (Εφαρμόστηκε το 2013).

Πρόκειται για μαθηματικό προσδιορισμό που προκύπτει από τα μηνιαία επιτρεπτά όρια κάθε κατηγορίας παρόχων, όπου για τις ιδιωτικές κλινικές είναι 19.583.333 ευρώ. Συγκεκριμένα, σε κάθε ιδιωτική κλινική προσδιορίζεται η έκπτωσή της (rebate). To rebate υπολογίζεται επί των μηνιαίων υποβολών δαπάνης της κλινικής. Αφού αφαιρεθούν τα ποσά που προέκυψαν από το rebate, αθροίζονται τα ποσά που προέκυψαν όλων των κλινικών και αν υπάρχει υπέρβαση έναντι του μηνιαίου ορίου δαπάνης που έχει τεθεί, τότε το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να «επιστραφεί» (clawback).

Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται το ποσοστό μηνιαίας υπέρβασης του κλάδου (πχ. 24%) και αυτό το ποσοστό πολλαπλασιάζεται με τις μηνιαίες υποβολές της κάθε κλινικής, ώστε να επιμεριστεί η υπέρβαση σε κάθε πάροχο ανάλογα με τη δαπάνη που προκάλεσε. 

2ο σενάριο

Καθορισμός ατομικού πλαφόν (Εφαρμόστηκε για το 2014).

Σε αυτή την περίπτωση τα μηνιαία όρια δαπάνης που καθορίστηκαν επιμερίζονται περαιτέρω και σε κάθε πάροχο - ιδιωτική κλινική (ατομικό πλαφόν). Η υπουργική απόφαση που καθόριζε τα όρια βασίζεται σε μία μαθηματική σχέση που λαμβάνει υπόψη: το μέσο όρο μηνιαίων υποβολών κλινικής, το δείκτη επανεισαγωγών, το δείκτη βαρύτητας περιστατικών, το δείκτη αυξημένης φροντίδας και το δείκτη υποδομών.

Σε αυτή την περίπτωση το clawback προσδιορίζεται ως εξής: αφού αφαιρεθεί και πάλι το rebate κάθε κλινικής, τότε κάθε κλινική για την εκάστοτε μηναία υποβολή της δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ατομικό της πλαφόν. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο το υπερβάλλον ποσό «επιστρέφεται». 

Από τα δύο σενάρια, επικρατέστερο είναι το πρώτο καθώς ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά και η πρώτη μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα χωρίς να απαιτηθεί έκδοση υπουργικής απόφασης με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης 10 ημέρες. Αντίθετα, η δεύτερη μέθοδος για να εφαρμοστεί προϋποθέτει έκδοση υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια η υλοποίησή της απαιτεί σχεδόν ένα μήνα, λόγω της πολυπλοκότητας των υπολογισμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου