Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΙΠΑΑ-ΠΕΔΥ

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ)» 

Αποφ. ΕΔ: 538/2014 

Email: sec.general.pasipaa@gmail.com 

Αθήνα, 23/10/2015 

Αρ. Πρωτ.: 35/2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του Συλλόγου θα ήθελε να υπενθυμίσει στα μέλη ότι η προθεσμία για την Υποβολή Υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ λήγει την 1η Νοεμβρίου 2015. Οι Υποψήφιοι, άτομα ή συνδυασμοί οφείλουν να αποστείλουν γραπτή αίτηση μέχρι τα μεσάνυχτα της προαναφερθείσης ημερομηνίας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γενικού Γραμματέα sec.general.pasipaa@gmail.com ή στο FAX 2294077182 (υπ’ όψιν Κου Παπαλέτσου) εργάσιμες ώρες 8:00-15:00. Στις περιπτώσεις συνδυασμών, θα ήταν καλό να αναφέρεται επωνυμία παράταξης και φυσικά αναλυτικά στοιχεία των Υποψηφίων. Απαραίτητα εκτός από το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των υποψηφίων παρακαλούμε να αναφέρονται η Ειδικότητα και η ΔΥΠΕ όπου υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί επίσημα 8 υποψηφιότητες για τις 7 θέσεις ΔΣ, για το λόγο αυτό καλούμε σε κινητοποίηση τα μέλη και ενεργό συμμετοχή στο Σύλλογο. Σκοπός του ΔΣ με την προκήρυξη των αρχαιρεσιών είναι ο εμπλουτισμός του και γι’ αυτό απαιτείται η δραστηριοποίηση περισσοτέρων μελών.

Το παρόν ΔΣ εργαζόμενο συνεχώς μέχρι την εκλογή του επομένου θα προχωρήσει τις προσεχείς ημέρες σε ενημερωτικές επισκέψεις σε ΜΥ ΠΕΔΥ με σκοπό να ενημερώσει, να εγγράψει νέα μέλη και να κατευθύνει δυναμικά τις συντονισμένες ενέργειες των ιατρών - οδοντιάτρων ΠΑΑ και όσων άλλων ενδιαφέρονται για την εξέλιξη του φορέα και της ΠΦΥ γενικά.

Συνάδελφοι τα γεγονότα των ημερών είναι καταιγιστικά. Οι εξελίξεις στο θέμα της καταβολής του χρονοεπιδόματος με την ύποπτη καθυστέρηση στις 1η,3η ,4η και 5η ΔΥΠΕ μας έχουν δικαιολογημένα αναστατώσει και αγανακτήσει. Σκοπεύουμε να επιμείνουμε για την συνολική επίλυση του θέματος αποκαλύπτοντας τα πραγματικά αίτια της κωλυσιεργίας και θέτοντας τους υπευθύνους προ των ευθυνών τους. Στηρίξτε το Σωματείο και συντονίστε τις ενέργειες σας.

Το ΔΣ θα παραμείνει σταθερά θεματοφύλακας των δικαίων μας, ως ιατρών ΠΑΑ και θα είναι στο πλευρό όλων των λειτουργών της ΠΦΥ με κριτήριο την σωστή και δίκαιη λειτουργία της. Θα ακολουθήσουν σύντομα ανακοινώσεις για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματεύς

Παναγιώτου Αθανάσιος  Δανδάλη Ροδάνθη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου