Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Με εξώδικο απαντά το Ιατρόπολις στις καταγγελίες ΠΟΕΔΗΝ για τις ακτινοθεραπείες!

Πέμπτη 29 Σεπτέμβριος 2016
Health Report.gr

Έντονα αντέδρασε η διοίκηση της Ιδιωτικής Κλινικής «Ιατρόπολις» στις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ ότι προβαίνει σε υπερχρεώσεις στις ακτινοθεραπείες.

Συγκεκριμένα με εξώδικο που απέστειλε προς την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), κοινοποιώντας το παράλληλα και στην πολιτική ηγεσία του υπ. Υγείας, στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αλλά και στον ΙΣΑ, διαψεύδει ότι υπερχρεώνει τις ακτινοθεραπείες.

Ισχυρίζεται πως όσα υποστηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ είναι «ψευδή και ανυπόστατα» και διαψεύδει κατηγορηματικά ότι εισπράττει για τις ακτινοθεραπείες, τα ποσά που αναφέρει η Ομοσπονδία.

Διαβάστε παρακάτω όλο το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ», εδρεύουσας στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 54 και νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο , Φίλιππο Γουρλή.

ΠΡΟΣ
Την ομοσπονδία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ», (Μέλος ΑΔΕΔΥ) εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της οδού Αριστοτέλους 22 , νομίμως εκπροσωπουμένη από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής , Μιχάλη Γιαννακό και τον Γενικό Γραμματέα,Χρήστο Παπαναστάση
——–

Αναφορικά με το από 21.09.2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2176 Δελτίο Τύπου ,το οποίο συνετάγη και ανερτήθη από εσάς, στον ιστότοπο της ομοσπονδίας σας ,με την επωνυμία www.poedhn.gr την 21.09.2016 και έκτοτε διατηρείτε αναρτημένο σε αυτόν, και τα όσα σε αυτό, διαλαμβάνονται ως προς την Κλινική μας και την διενεργούμενη σε αυτή ακτινοθεραπεία, προς τους ογκολογικούς ασθενείς, επαγόμεθα:

Η ομοσπονδία σας, αναφερόμενη στο Δελτίο Τύπου , μεταξύ άλλων , στο κόστος των ακτινοθεραπειών στον ιδιωτικό τομέα , επικαλείται «αμοιβές ιατρών μη καλυπτόμενες από τον ΕΟΠΥΥ» και «παράνομα καπέλα» και ιστορεί , ότι στην Κλινική μαςΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ , «το κάθε σχήμα ακτινοθεραπείας» στα μηχανήματα μας «στοιχίζει από 10.000 έως 20.000 ευρω» εκ των οποίων «ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει ούτε ένα ευρώ», καθώς επίσης , ότι σε εργαζόμενη στο ΓΟΝΚ , πάσχουσα από καρκίνο συνεστήθη να κάνει ακτινοθεραπεία στον Ιδιωτικό Τομέα και στην Κλινική μας ,αντί 17.000 ευρώ

Τα ως άνω ιστορούμενα στο αναρτηθέν δελτίο τύπου σας, είναι παντελώς ψευδή και ανυπόστατα , τόσο ως προς την συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ , όσο και ως προς τηναμοιβή της Κλινικής μας, καθόσον , είναι γνωστό ότι ο ΕΟΠΥΥ , συμμετέχει στο κόστος της ακτινοθεραπείας, ενώ η εταιρία μας ,παρότι διαχρονικά και καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, προβαίνει σε τεράστιες επενδύσεις για την προμήθειά της με τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα ιατρικά μηχανήματα ακτινοθεραπείας,ουδέποτε αξίωσε παρανόμως από ογκολογικούς ασθενείς ασφαλισμένους τουΕΟΠΥΥ, αμοιβές του ύψους, το οποίο ιστορείτε στο Δελτίο Τύπου σας ( 17.000 ευρώ ή 10.000-20.000 ευρώ ).

Η Κλινική ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, διαχρονικά , διακατεχομένη από ιδιαίτερη και έμπρακτη ευαισθησία, έναντι των συγκεκριμένων ασθενών, ενεργεί εντός του πλαισίου νομιμότητος, αμειβόμενη για τις διενεργούμενες από αυτή προς πάσχοντες ασθενείς, ακτινοθεραπείες, μόνον με την κατά νόμο, ιατρική αμοιβή της ,η οποία , ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ έως 2.800 € ήτοι κατά μέσο όρο, στο ποσό των 1750 ευρώ ανά ασθενή, για το σύνολο των διενεργουμένων ακτινοθεραπειών του, και όχι στα ποσά των 17.000,00 ευρώ ή των 10.000-20.000 ευρώ , τα οποία παντελώςαυθαίρετα και συκοφαντικά αναφέρετε.

Για τα ανωτέρω αναληθή και επιλεκτικά ως προς την Κλινική μας, αναφερόμενα ψεύδη, τα οποία δημοσιεύσατε και τα οποία ενέχουν εμφανή σκοπό κατάφωρης συκοφάντησης και δυσφημίσεώς μας, διαμαρτυρόμεθα, επιφυλασσόμενοι ρητώςως προς κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και σας καλούμε, όπως ανακαλέσετε άμεσα εντός24 ωρών από την νόμιμη επίδοση της παρούσης μας, το ως άνω Δελτίο Τύπου σας, αναφορικά με την Κλινική μας, και παραλείψετε κάθε άλλη ψευδή αναφορά σε αυτήν, με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, διαφορετικά σας δηλώνουμε, ότι μετά την άπρακτη από πλευράς σας παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα προβούμε στην άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας .

Για την «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ»

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ.ΓΟΥΡΛΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου