Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

Χιλιάδες νέα θύματα της φορολογικής εξόντωσης

Του Σπύρου Δημητρέλη
Capital.gr

Συνθήκες ασφυξίας έχει αρχίσει να δημιουργεί η πρωτοφανής φορολογική καταιγίδα σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων. Όλο και περισσότεροι σηκώνουν ψηλά τα χέρια και δηλώνουν αδυναμία πληρωμής των φόρων που καλούνται να πληρώσουν και όλο και περισσότεροι βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξοντωτική πρακτική των κατασχέσεων από την εφορία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:

- Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το Δημόσιο ανήλθαν, τον Σεπτέμβριο, στο πρωτοφανές ύψος των 92,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 91,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν διαμορφωθεί τον Αύγουστο (αύξηση 1,3 δισ. ευρώ σε έναν μήνα).

- Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές δηλαδή που δημιουργήθηκαν εντός του 2016, διαμορφώθηκαν, τον Σεπτέμβριο, στα 10,34 δισ. ευρώ, έναντι 8,98 τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας αύξηση 1,35 δισ. ευρώ.

- Οι νέες φορολογικές ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 9,035 δισ. ευρώ έναντι 7,755 τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,28 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στις μη φορολογικές ληξιπρόθεσμες οφειλές περιλαμβάνονται οι καταπτώσεις εγγυήσεων που έχει χορηγήσει το Δημόσιο και η βεβαίωση των σχετικών ποσών των δανείων στους δανειολήπτες, καθώς και ποσά από βεβαιώσεις απαιτήσεων του Δημοσίου από κακή εκτέλεση συμβάσεων κλπ.

Το γεγονός ότι μήνα με τον μήνα, οι φορολογούμενοι βρίσκονται σε όλο και πιο δύσκολη θέση, φαίνεται και από τα στοιχεία που αφορούν στις κατασχέσεις, στις οποίες έχει προχωρήσει το Δημόσιο. Το σοκαριστικό είναι ότι πλέον, περίπου 800.000 φορολογούμενοι ζουν με την εφορία να τους έχει κατασχέσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ, ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων, φυσικών και νομικών προσώπων, με ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκε, τον Σεπτέμβριο, στους 4.374.475, έναντι 4.030.910 που ήταν τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι μόνο μέσα σε έναν μήνα δημιουργήθηκαν άλλοι 343.565 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στους μισούς από αυτούς, η εφορία μπορεί να προχωρήσει στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ενώ το έχει ήδη πραγματοποιήσει σε 788.947 οφειλέτες της εφορίας και των τελωνείων. Μάλιστα, ο αριθμός των φορολογούμενων, στους οποίους επιβλήθηκαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών υπολοίπων και εισοδημάτων στα χέρια τρίτων (ενοίκια κα) αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 14.626.

1 σχόλιο: