Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Διευκρινίσεις του υπουργείου Υγείας σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία για τις προσλήψεις στις ΜΕΘHealth view.gr

Διαφανής και σύμφωνα με τους κανονισμούς, υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας ότι ήταν η διαδικασία πρόληψης προσωπικού για τη στελέχωση των ΜΕΘ-ΜΕΝΝ ενώ αναφορικά με τις καταγγελίες για απόκρυψη στοιχείων από την έρευνα και τη διατασσόμενη εισαγγελική παραγγελία διευκρινίζει τα εξής:

Βάσει του σχετικού εγγράφου από τον κ. Πταισματοδίκη του 19ου Τμήματος, που γνωστοποιήθηκε στη Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ την 19ηΣεπτεμβρίου, ζητούνταν, αφενός, να γνωστοποιηθεί «ΑΜΕΣΑ αν είχε καταρτισθεί τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων από την επιτροπή αξιολόγησης και αν είχε επικυρωθεί από το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ», και αφετέρου, σε περίπτωση θετικής απάντησης, να αποσταλεί αυτός στον διενεργούντα την εξέταση.

Τα ακριβή στοιχεία που ζητούνταν από το 19ο Προανακριτικό Τμήμα, δηλαδή οι τελικοί πίνακες της προκήρυξης 253/9-2-16, όπως είχαν αυτοί καταρτισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης και επικυρωθεί από το αρμόδιο όργανο, το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ, διαβιβάστηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ, αν. Καθηγητή κ. Ρόζενμπεργκ, στις 29/ 9/2016. Επιπλέον αυτών εστάλησαν: προσωρινοί πίνακες και πρακτικά των επιτροπών ενστάσεων γα όλες τις κατηγορίες ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Όλα τα ανωτέρω διαβιβάστηκαν με τη σημείωση ότι « σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός είναι στη διάθεση της Δικαιοσύνης για παροχή διευκρινίσεων ή στοιχείων που θα ζητηθούν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου