Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Άμεση ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ


Προς:
1) κο. Γεώργιο Κατρούγκαλο
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2) κο. Ανδρέα Ξανθό
Υπουργό Υγείας

Κοιν: ΕΟΠΥΥ
ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Αθήνα, 25.10.2016
Α.Π. 15424

Θέμα: «Άμεση ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 31 του νόμου 4411/2016 προβλέπεται ότι όσοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (ΦΕΚ Α ́/85/2016), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, απαλλάσσονται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πλην όμως το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν είναι ενημερωμένο για τη νέα αυτή τροποποίηση, με αποτέλεσμα ο γιατρός που θα συνταγογραφήσει να μην είναι σε θέση να κατατάξει στην σωστή κατηγορία τον συγκεκριμένο κάθε φορά ασφαλισμένο, καθώς δεν εμφανίζεται αφενός στο σύστημα ποιος είναι δικαιούχος του ΕΚΑΣ ή όχι και αφετέρου τα ασφαλιστικά ταμεία δεν χορηγούν βεβαιώσεις ακόμα στους ασφαλισμένους από την οποία να προκύπτει η περικοπή ή μη του ΕΚΑΣ, ώστε να μπορέσει να γίνει η υπαγωγή στην σωστή συμμετοχή της φαρμακευτικής δαπάνης, ήτοι 0% ή 10%.

Συνεπεία των ανωτέρω λεχθέντων, οφείλετε άμεσα να πραγματοποιήσετε τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί από την ΗΔΙΚΑ η αυτόματη αναγνώριση των ασφαλισμένων και οι γιατροί να μην χρειασθεί να μετατρέπονται σε λογιστές και να απολογούνται για ζητήματα που αφενός δεν ευθύνονται αλλά και δεν έχουν δυνατότητα να εξασφαλιστούν ότι ο ασθενής είναι πλέον δικαιούχος του 0%, με αποτέλεσμα να μην έχουν από πλευράς τους τρόπο αποφυγής λάθους.

Αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα χρήζει άμεσης επίλυσης, καθώς αφορά στην καθημερινότητα των ιατρών και στην ορθή και απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ  ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου