Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΑΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1802 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
- πλατεία Σκαραμαγκά 4 , 491 00 Κέρκυρα - 
τηλ./Fax 2661046023, isk@otenet.gr , www.isk.gr

AΡ.ΠΡΩΤ. 1258

ΠΡΟΣ:

ΙΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΙΝ.: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΙΣ ΧΩΡΑΣ, ΙΑΤΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΙΣΚ

Κέρκυρα, 27/10/2016

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα στο άρθρο 31 του νόμου 4411/2016 προβλέπεται ότι όσοι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (ΦΕΚ Α ́/85/2016), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, απαλλάσσονται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

Επειδή το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν είναι ενημερωμένο για τη νέα αυτή τροποποίηση και μέχρις ότου εφαρμοσθεί η αυτόματη αναγραφή στην πλατφόρμα της e-συνταγογράφησης, όπως μας έχει ήδη ενημερώσει η Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ με το με αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Π60/9/3-10-16 έγγραφό της, παρακαλούμε όπως χορηγείτε βεβαίωση στους ασφαλισμένους σας, οι οποίοι έχουν απολέσει το ΕΚΑΣ, από την οποία να προκύπτει, ότι εμπίπτουν στην κατηγορία του προαναφερθέντος νόμου, ώστε να μπορέσει να γίνει η υπαγωγή στη σωστή συμμετοχή της φαρμακευτικής δαπάνης, ήτοι 0% ή 25% και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γονίδη                Σπυρίδων Γαλάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου