Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Προκήρυξη θέσεων γιατρών με οικονομικά κίνητρα σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, περιφερειακά ιατρείαΗ ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 10η Οκτωβρίου, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η του ίδιου μήνα.

IATRONET.GR

Στην προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων γιατρών σε σχεδόν 500 γενικά νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, δομές Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται 10η Οκτωβρίου, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου (λεπτομέρειες εδώ).

Στους γιατρούς που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα ΠΕΔΥ – Περιφερειακά Ιατρεία και ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας, θα καταβάλλεται το επίδομα των 400 ευρώ.

Στους γιατρούς που θα τοποθετηθούν στα ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ - Περιφερειακά Ιατρεία του Βορείου Αιγαίου, θα καταβάλλεται επίδομα σύμφωνα με την 28/2-4-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

Στους γιατρούς που θα τοποθετηθούν στα ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ - Περιφερειακά Ιατρεία του Νοτίου Αιγαίου, θα καταβάλλεται επίδομα σύμφωνα με την 85/23-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Σε όσους τοποθετηθούν στα ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ – Περιφερειακά Ιατρεία των Ιονίων Νήσων, θα καταβάλλεται επίδομα, σύμφωνα με τις 131-3/29-06-2015, 83- 9/26-04-2015 και 82-9/26-04-2015 αποφάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Δικαιολογητικά

Γιατροί που είχαν συμμετάσχει σε προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν).

Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος( όπου και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών ήταν (υπόχρεων ή επί θητεία).

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γενικοί γιατροί, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία.

Οι γενικοί γιατροί προηγούνται των υπόχρεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και γιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας.

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου