Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

ΠΟΣΙΠΥ: Προτάσεις για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αθήνα, 27/10/2016

Συνάδελφοι

Χθες 26-10-16 η ΠΟΣΙΠΥ παραβρέθηκε δια του Γ. Γραμματέα της κου Κραμποβίτη και του Αντιπροέδρου της κου Ψαλτάκου στην συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου (ΕΠΕΚΕ), στην Βουλή, όπου συμμετέχουν Υπουργοί, Βουλευτές και στελέχη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην υγεία», μετά από σχετική πρόσκληση.

Η ΠΟΣΙΠΥ έκανε παρέμβαση και ανέπτυξε τις θέσεις και τις προτάσεις της, όπως επιγραμματικά φαίνονται στο παρακάτω υπόμνημα το οποίο και κατατέθηκε.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΙΠΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

α) ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: 

Άμεση προώθηση της κάρτας ασθενούς με ΡΙΝ, (χρήση πιστωτικής κάρτας μόνο για να ανοίγει το σύστημα συνταγογράφησης – για να μη δίνεται η κάρτα για χρήση σε άλλο ή άλλα άτομα) ώστε να ελέγχεται αφ’ ενός μεν η φυσική παρουσία του ασθενούς στο ιατρείο, αλλά και ο τόπος συνταγογράφησης 

β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ.

Ο realtime έλεγχος είναι ένα μέτρο που έχει μελετηθεί και προταθεί από τον ΕΟΠΥΥ που πρέπει να ληφθεί άμεσα προκειμένου αφ’ ενός μεν να ελέγξει την υπερ- και την άσκοπη συνταγογράφηση, στην πηγή (κατά την στιγμή της συνταγογράφησης) αφ’ ετέρου δε να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες σε παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και που σαν ΠΟΣΙΠΥ μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.

γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι ικανό να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και κατά την συνταγογράφηση και κατά την εκτέλεση του παραπεμπτικού:

• Ποιος εκδίδει 
• Τι εκδίδει
• Πόσα εκδίδει (αριθμό παραπεμπτικών και ποσά)
• Από πού το εκδίδει
• Ποίος το εκτελεί
• Που το εκτελεί
Ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί η όποια υπέρβαση και παραβατικότητα

δ) ΕΚΔΟΣΗ 2ου ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ

Άμεση εφαρμογή της Υ.Α. του ΦΕΚ 1543 /1-6-16 περί υποχρεωτικής έκδοσης 2ου παραπεμπτικού μετά την υπέρβαση των αριθμητικών ορίων.

ε) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Για τον περιορισμό της «κατεύθυνσης ασθενών» προς ορισμένα Κέντρα, θα προσέφερε πολύ μια εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης του παραπεμπτικού όπου στην πίσω σελίδα θα αναγράφονταν τα 10 πλησιέστερα διαγνωστικά εργαστήρια.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω (για τον έλεγχο της συνταγογράφησης, τον realtime έλεγχο και τον έλεγχο όλων εν γένει των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, κλπ) είναι πλήρης ενοποίηση όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων (e-syntagografisiκαι e-Dapy)υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου      Σπ. Κραμποβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου