Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Όροι και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων

HEALTH VIEW.GR

Όρους και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και υπογράφει ο υπουργός παιδείας κ. Φίλης. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου αποτελεί η ειδική άδεια λειτουργίας η οποία είναι ανεξάρτητη από την ειδική άδεια λειτουργίας των λοιπών εργαστηρίων ιατρικών απεικονίσεων (π.χ. Ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια). 

Η ειδική άδεια χορηγείται από το υπουργείο υγείας μετά από έγκριση και έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής (εεαε) και ισχύει για πέντε (5) έτη. Η ανανέωση, τροποποίηση ή ανάκληση της ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίου μαγνητικού τομογράφου, προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης από τον κάτοχό της προς την εεαε, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της αίτησης ανανέωσης, η ειδική άδεια λειτουργίας ανακαλείται αυτομάτως ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος της. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, «δεν απαιτείται άδεια σκοπιμότητας για τα εργαστήρια μαγνητικού τομογράφου, τα οποία κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δυγ2/γ.π.οικ 154949/03.12.10 (β ́/1918/10.12.10) ή του άρθρου 23 του ν. 3868/10 (α ́/129) βρίσκονταν σε στάδιο αδειοδότησης μεταγενέστερο από αυτό της χορήγησης άδειας σκοπιμότητας». Διευκρινίζεται επίσης ότι τα εργαστήρια μαγνητικού τομογράφου, τα οποία λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οφείλουν να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες από αυτή διατάξεις, έως τις 31.12.2015.

1 σχόλιο:

  1. ο υπουργός παιδείας υπογράφει ??? και δεν ειναι παράνομη τέτοια ΥΑ ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή