Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Αυξάνονται με απόφαση Ξανθού, τα κονδύλια για εφημερίες μη ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥΑυξήσεις στο κονδύλι για ενεργείς εφημερίες χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φαρμακοποιών, νοσοκομειακών φαρμακοποιών, ψυχολόγων, φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών και κτηνιάτρων του ΕΣΥ, ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός. Συγκεκριμένα, το κονδύλι αυξάνεται κατά 87.246,93 ευρώ.

Η αύξηση στο κονδύλι αυτό, προκύπτει έπειτα από αύξηση στις αντίστοιχες ημέρες εφημερίας κατά 1.390 για το 2015, οι οποίες διαμορφώνονται για ολόκληρο το έτος στις 126.390.

Εν τω μεταξύ με άλλη απόφασή του, ο υπουργός Υγείας, μειώνει την αντίστοιχη δαπάνη για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Η εν λόγω δαπάνη περιορίζεται κατά 105.500 ευρώ και διαμορφώνεται στο ποσό των 5.794.500 ευρώ.

Αντίστοιχη μείωση γίνεται και στις ώρες κατά 20.000, οι οποίες διαμορφώνονται τελικά σε 1.780.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου