Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου ΠΙΣ: ΕΚΠΥ, FACTORING, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΠΥ, FACTORING, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

Ο υπό διαμόρφωση Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, η συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γιατροί που έχουν συνάψει σύμβασης παραχώρησης με την Τράπεζα Πειραιώς (factoring), και το ασφαλιστικό είναι, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, παρουσία του Προέδρου του ΤΣΑΥ (Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών) κ. Στάθη Τσούκαλου και του Νομικού Συμβούλου του Π.Ι.Σ. κ. Χάρη Πολίτη. Επίσης, συζητήθηκαν η κατάσταση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και οι προτάσεις ιατροδικαστών για τη βελτίωσή της και τα αποτελέσματα της συμμετοχής του Π.Ι.Σ. στις διεθνείς Οργανώσεις. 

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ομόφωνη αποδοχή από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο της αίτησης του Π.Ι.Σ. να συμμετάσχει στον παγκόσμιο φορέα των Ιατρών. Οι παρεμβάσεις του συγκεκριμένου οργάνου είναι σημαντικές σε πολλά ουσιώδη ζητήματα, όπως είναι το προσφυγικό το οποίο θα συζητηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 26-27 Φεβρουαρίου 2016. Η Ελλάδα, ως μία από τις πύλες εισόδου των προσφύγων και μεταναστών, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία τόσο σοβαρή συνεδρίαση που αφορά, μεταξύ άλλων, θέμα Δημόσιας Υγείας. 

Αναφέρθηκε επίσης η σημαντική επιτυχία της αντιπροσωπείας του Π.Ι.Σ. στη CPME (Ένωση Ευρωπαίων Ιατρών). Το ψήφισμα της Ελλάδος, το οποίο κατατέθηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση (14-17 Νοεμβρίου 2015), έγινε ομόφωνα αποδεκτό. Το ψήφισμα, αναφέρεται στην ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, στη μείωση των Δημόσιων δαπανών για την υγεία, με αποτέλεσμα την αποδόμηση του συστήματος υγείας και της ιατρικής λειτουργίας. 

Μετά από πρόταση του Π.Ι.Σ. το Δ.Σ. της CPME θα επισκεφθεί τη Commission, για να ενισχύσει τη θέση της ελληνικής πλευράς. Το ψήφισμα με τις αποφάσεις θα αποσταλεί από την CPME στις Κυβερνήσεις και τους Υπουργούς Υγείας, όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Αλλα θέματα που ετέθησαν στη συνεδρίαση: 

- Ασφαλιστικό και λειτουργία του Ταμείου των υγειονομικών (ΤΣΑΥ) στο πλαίσιο του ΕΤΑΑ. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ να προβεί, μαζί με τους άλλους Προέδρους των Υγειονομικών Φορέων, σε παρεμβάσεις και δράσεις για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του Ταμείου, το οποίο στο πλαίσιο του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να είναι βιώσιμο. Προς το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των άλλων Υγειονομικών Φορέων, θα ζητηθεί άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό κ. Αν. Πετρόπουλο. 

- Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Αφού ελήφθησαν υπόψιν οι προτάσεις μελών των Ιατρικών Συλλόγων, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση της συσταθείσας Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του ΕΚΠΥ, η οποία θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, ώστε να ληφθεί υπόψιν η πρόταση του Π.Ι.Σ., στην τελική διαμόρφωσή του Κανονισμού. 

- Συνταγογράφηση γενοσήμων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. καταδικάζει κάθε απόπειρα επιβολής ποινών και περιορισμού της ιατρικής λειτουργίας. Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ. θα επεξεργαστεί τη σχετική Υπουργική Απόφαση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. 

- Σύμβασης παραχώρησης με την Τράπεζα Πειραιώς (factoring) και ληξιπρόθεσμα ΟΠΑΔ (Δεκεμβρίου 2011). Tα σοβαρά αυτά ζητήματα εξετάζονται από τη Νομική Υπηρεσία και θα σταλούν άμεσα οδηγίες, προς τους Παρόχους Υγείας, για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

- Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Τα προβλήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, εξαιτίας της έλλειψης ιατροδικαστών, είναι σοβαρά. Θα ζητηθεί ο διορισμός ιατρών του ΕΣΥ στα 10 Εφετεία της χώρας που στερούνται ιατροδικαστών (σύμφωνα και με τη νομοθεσία), σύμφωνα και με τις προτάσεις της Ιατροδικαστικής Εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. κ. Μιχάλης Βλασταράκος ενημέρωσε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι άρχισε ήδη η λειτουργία του Ινστιτούτου Μελέτης και Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με την 1η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Σύντομα θα συνεδριάσει και η Ολομέλεια, ενώ συνεχίζεται η οργάνωση των τμημάτων που αφορούν την Περίθαλψη, τον Εκσυγχρονισμό των Μονάδων, την Εκπαίδευση των Ιατρών, τη λειτουργία των Ιατρικών Εταιρειών, τη Φαρμακευτική Πολιτική κ.λπ.. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως ο Ανώτατος Υγειονομικός Θεσμικός Φορέας θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του σε όλα τα επίπεδα με σύνεση και ψυχραιμία, αλλά και σφοδρή αντίδραση όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες. Η περίθαλψη των πολιτών πρέπει να διατηρήσει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της και η ιατρική λειτουργία, η οποία έχει υποστεί αλλεπάλληλα πλήγματα, δεν πρέπει να απομειωθεί περαιτέρω. 

Ο Π.Ι.Σ. ζητεί από τους εκπροσώπους των Ιατρικών Συλλόγων και τους ιατρούς στο σύνολό τους να μην προβαίνουν σε μεμονωμένες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να αποδυναμώσουν την κοινή προσπάθεια. 

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η ενότητα του κλάδου, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε δυσκολίες και εμπόδια. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου