Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Τράπεζα ζητεί από τους γιατρούς έντοκα τα ποσά που δεν έχουν καταβάλει ΟΠΑΔ και ΕΟΠΥΥ!

Τόκους υπερημερίας για οφειλές του ΕΟΠΥΥ που είχαν εκχωρήσει, ζητεί συγκεκριμένη τράπεζα από τους γιατρούς, όπως καταγγέλλει με εξώδικό του ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας.


ΙΑΤRONET.GR

Σε εξόντωση του ιατρικού κλάδου οδηγεί η πρακτική ορισμένων τραπεζών να ζητούν από τους γιατρούς οφειλές Ταμείων για παραχθείσες υπηρεσίες, μέσω της υπηρεσίας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (“factoring”).

Η εν λόγω υπηρεσία προβλέπει πως ο γιατρός εκχωρεί στην τράπεζα το ποσό που έχει λαμβάνειν από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να πάρει από το πιστωτικό ίδρυμα τη ρευστότητα που χρειάζεται άμεσα για να λειτουργήσει ως επαγγελματίας.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι τράπεζες οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, προκειμένου να διασφαλίσουν τις εκχωρημένες απαιτήσεις και να επιδιώξουν την είσπραξή τους (από τον ΕΟΠΥΥ).

Σε αντίθετη περίπτωση, είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε αποκατάσταση της ζημίας των πελατών τους από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

Η υποχρέωση αυτή βαρύνει προεχόντως τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (“factoring”), αφού ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενό τους.

Εξώδικο

Με εξώδικο που απέστειλε προς συγκεκριμένη τράπεζα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας καταγγέλλει ότι το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα ζητεί από τους γιατρούς χρήματα που έπρεπε να έχουν καταβάλει ο ΟΠΑΔ και ο ΕΟΠΥΥ για παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τους γιατρούς και δεν έχει καταβάλει!

Ιδού πως περιγράφεται στο εξώδικο προς την τράπεζα η σημερινή κατάσταση:

“Οι γιατροί των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης τα διαγνωστικά εργαστήρια και οι ιατρικές εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους αυτούς, σας είχαν εκχωρήσει τις αμοιβές τους έναντι των εν λόγω ταμείων.

Σκοπός ήταν να χρηματοδοτηθούν από την εταιρία σας, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά, μέχρις ότου τα ασφαλιστικά ταμεία αποπληρώσουν τα συσσωρευμένα οφειλόμενα, ενόψει των μεγάλων και αλλεπάλληλων οικονομικών επιβαρύνσεων που υφίστανται τα τελευταία έτη από σειρά δυσμενών νομοθετικών μέτρων.

Στο πλαίσιο δε των τυποποιημένων συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, που υπέγραψαν με την εταιρία σας, υποχρεώθηκαν, πέραν των άλλων, να αναγνωρίσουν εκ προοιμίου και κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια της εταιρίας σας ως έγκυρη και δεσμευτική και για τους ίδιους”...

Ανεξόφλητο

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα Ταμεία εξόφλησαν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών τους. Απέμεινε, όμως, ανεξόφλητο ένα μικρό μέρος, το οποίο ζητείται από τους γιατρούς, όπως αναφέρεται στο εξώδικο:

“Η εταιρεία σας, η οποία διαθέτει άρτια και οργανωμένα νομικά τμήματα, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε νόμιμη δικαστική ενέργεια εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά κράτησε και κρατεί μέχρι και σήμερα τις εκχωρημένες (και προ πολλού ληξιπρόθεσμες) απαιτήσεις των γιατρών κατά των ταμείων εντελώς αδρανείς, στα συρτάρια της, χωρίς να διεκδικεί ούτε αυτές ούτε τους τόκους υπερημερίας που έχουν προκύψει.

Ήδη, μέρος των εκχωρηθεισών απαιτήσεων κινδυνεύει και να παραγραφεί, αμέσως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους 2015.

Έτσι, οι αντισυμβαλλόμενοί σας πάροχοι υπηρεσιών υγείας αποστερήθηκαν οποιασδήποτε δυνατότητας έγκαιρης διεκδίκησης και είσπραξης των οφειλομένων και των επ’ αυτών νόμιμων τόκων.

Ταυτόχρονα, η εταιρία σας φρόντιζε (και συνεχίζει) να χρεώνει τους πελάτες της γιατρούς με τους δικούς της τόκους υπερημερίας από την πρώτη μέρα και, μάλιστα, με ανατοκισμό.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά τώρα αποστείλατε στον καθέναν τους ατομική ειδοποίηση, ζητώντας του να σας δηλώσει υπεύθυνα, εντός σύντομης τακτής προθεσμίας, λεπτομερώς τα κάθε είδους εισοδήματά τους και όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου εσείς να τα εκτιμήσετε για να τον κατατάξετε, ανάλογα, στους βιώσιμους ή μη οφειλέτες σας, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες, μεταχειριζόμενοι έτσι, παγίως και μέχρι τέλους, τους παρόχους υγείας σαν τον οποιοδήποτε αναξιόπιστο οφειλέτη”.

Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου