Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: «Συγκρότηση και συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών & μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών»

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1802 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
- πλατεία Σκαραμαγκά 4 , 491 00 Κέρκυρα - 
τηλ./Fax 2661046023, isk@otenet.gr , www.isk.gr

AΡ.ΠΡΩΤ. 27125

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΚΟΙΝΟΠ.: 
ΙΑΤΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΙΣΚ, ΙΣ ΧΩΡΑΣ

Κέρκυρα, 24/11/2015

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών & μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών» 

Μετά από συνεχή παράπονα από ακτινοδιαγνώστες ιατρούς - μέλη μας, όσον αφορά τη σημαντική καθυστέρηση συνεδριάσεως της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών & μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας (τελευταία συνεδρίαση το Μάιο ή Ιούνιο 2015), σας ενημερώνουμε για τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων, λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σχετικής επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας είναι κρίσιμες για την ίδρυση και λειτουργία των νέων και υφιστάμενων μονάδων απεικονίσεων, αλλά και για πλήθος ενεργειών όπως μεταβιβάσεις, μεταστεγάσεις, συμμετοχή στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Παρακαλούμε για τη διευθέτηση του θέματος όπως ορίζει ο νόμος (συνεδριάσεις κάθε 2 μήνες) ώστε να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα μέλη μας και γενικότερα ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών (επιπλέον βάρη από την φορολογική πολιτική, περαιτέρω επιβαρύνσεις από τους κλειστούς προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ, προβλήματα γραφειοκρατίας για νέους ιατρούς).

Εν αναμονή των ενεργειών σας, με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γονίδη          Σπυρίδων Γαλάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου