Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Από τις 21 Φεβρουαρίου δεν απαιτείται εκπλήρωση “αγροτικού” για εξετάσεις ειδικότητας

Τη διαδικασία εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με βάση τα νέα δεδομένα του νόμου 4368 του 2016, περιγράφει σε εγκύκλιό του ο υπουργός Υγείας.

Δεν είναι υποχρεωτική από τις 21 Φεβρουαρίου η εκπλήρωση της θητείας υπαίθρου για όσους γιατρούς πρόκειται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις απόκτησης ειδικότητας.

IATRONET

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, η καταργηθείσα υποχρέωση αφορούσε πτυχιούχους ιατρικών σχολών, οι οποίοι λάμβαναν το πτυχίο τους από τις 24 Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής.

Η κατάργηση ισχύει από τις 21 Φεβρουαρίου 2016, ημερομηνία δημοσίευσης (και ισχύος) του σχετικού νόμου 4368/2016 (Α ́21).

Όσοι ενέπιπταν στις διατάξεις του καταργημένου άρθρου, δηλαδή είχαν αποκτήσει το πτυχίο τους έως τις 24 Δεκεμβρίου 2014 και δεν είχαν νόμιμη απαλλαγή και στις 21 Φεβρουαρίου 2016 δεν είχαν επιλεγεί ή δεν είχαν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας.

Οι γιατροί, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του νόμου 4368/2016 εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης τους για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την τοποθέτησή τους για έναρξη ειδίκευσης.

Παράταση

Στους ανωτέρω ιατρούς παρέχεται το δικαίωμα αφενός για χρονική παράταση της τοποθέτησής τους στην ειδικότητα μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στην απόφαση τοποθέτησής τους, μετά από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και αφετέρου της καταχώρισής στους στον κατάλογο αναμονής για ειδίκευση, εκτός του προκαταρκτικού σταδίου και για το κύριο στάδιο της ειδίκευσής τους, επίσης μετά την υποβολή σχετικής αίτησής τους.

ΔΗΜ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

1 σχόλιο:

  1. Ο συγγραφέας του άρθρου οφείλει να διαβάσει καλύτερα την εγκύκλιο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή