Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

"Real time" η παρακολούθηση πωλήσεων των φαρμάκωνHealth view.gr

Νέο σύστημα υποβολής των πωλήσεων φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρίες, ενεργοποιεί από την 1η Απριλίου ο ΕΟΦ. Πλέον, σύμφωνα με εγκύκλιο, «καθιερώνεται Νέα ∆ιαδικτυακή Εφαρµογή υποβολής των στοιχείων των Πωλήσεων των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση σε πραγµατικό χρόνο (real time)». 

Έτσι, από 1η Απριλίου, οι φαρμακευτικές εταιρίες οφείλουν να δηλώνουν µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής τα παρακάτω στοιχεία και µόνον αυτά: 

Ηµεροµηνία Έκδοσης Τιµολογίου Πώλησης των φαρµακευτικών προϊόντων
Barcode φαρµακευτικού προϊόντος
Αριθµός Παρτίδας 
Ποσότητα (σε συσκευασίες)
Τιµή Πώλησης (αναγραφόµενη στο σχετικό τιµολόγιο, χωρίς ΦΠΑ, και πριν από τις εκπτώσεις) 
ΑΦΜ πελάτη (προς τον οποίο εκδίδεται το Τιµολόγιο)
Ποσοστό Έκπτωσης REBATE 
Πρόσθετη Έκπτωση 
Αριθµός Σύµβασης (σε περίπτωση κατακύρωσης µετά από δηµόσιο διαγωνισµό) 
Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο σύστηµα του ΕΟΦ το αργότερο εντός 48 ωρών από την έκδοση του σχετικού Τιµολογίου - ∆ελτίου Αποστολής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση των στοιχείων αυτών στο σύστηµα εντός της 48ωρης προθεσµίας από την έκδοση του τιµολογίου και όχι από τη χρονική στιγµή της αναφόρτωσής τους στο σύστηµα. 

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων «την υποχρέωση για συνεχή και κατάλληλο εφοδιασµό της αγοράς µε φαρµακευτικά προϊόντα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών στην Ελληνική επικράτεια. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών µε σύγχρονη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των διαθέσιµων πόρων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου