Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Ανήσυχοι οι παιδίατροι για τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών τους

- Virus.com.gr

Το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών, κατά τη διαδικασία που προηγείται ενός ιδιωτικού ασφαλιστηρίου υγείας, αναδεικνύει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής.

Όπως καταγγέλλει συγκεκριμένα, για να προβούν σε σύμβαση ασφάλισης κάλυψης παιδιών οι ασφαλιστικές εταιρείες, άλλοτε ζητούν να ελέγξουν το βιβλιάριο υγείας ή τη φωτοτυπία του κι άλλοτε ζητούν από τον παιδίατρο να συμπληρώσει ιατρική γνωμάτευση που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες, με πληροφορίες που υπερβαίνουν τον απλό ιατρικό έλεγχο, εκθέτοντας το ιατρικό απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η ακόλουθη ιατρική γνωμάτευση που βλέπετε δεξιά και η οποία δεν παραδίδεται καν σε γιατρούς όπως ο νόμος ορίζει (άρ. 7, παρ. 1(δ) του Ν. 2472/1997), αλλά σε ασφαλιστικούς πράκτορες – δηλαδή σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.


«Όπως είναι προφανές, αντιμετωπίζεται με απόλυτη προχειρότητα η διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών, καθώς από το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας και τα λοιπά ιατρικά παραστατικά, προκύπτουν πλείστα άλλα προσωπικά στοιχεία αυτών (παθήσεις, στοιχεία γονέων κλπ), μερικά εκ των οποίων για κάποιους από αυτούς μπορεί να αποτελούν και κρίσιμα απόρρητα προσωπικά στοιχεία»αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής σε επιστολή της προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. «Εξάλλου ο ίδιος σκοπός μπορούσε να εξυπηρετηθεί με την προσκόμιση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες πιστοποιητικού υγείας του παιδιού, το οποίο θα εκδίδεται από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί, προστατευομένου με τον τρόπο αυτό του προσωπικού απορρήτου»συμπληρώνει.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι παιδίατροι ζητούν από την Ανεξάρτητη Αρχή να μεριμνήσει:

α) για την αποδοχή εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών απλού ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, και

β) για τη θεσμοθέτηση καταλλήλου πιστοποιητικού υγείας που θα διασφαλίζει τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κι επιφέροντας ποινικές ευθύνες σε αυτόν που το συμπληρώνει για το περιεχόμενό του.

Τέλος, προκειμένου να διαφυλαχτεί το ιατρικό απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι παιδίατροι ζητούν το κάθε ιατρικό πιστοποιητικό ή πληροφορία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, να παραδίδεται αποκλειστικά από τον ασφαλιζόμενο με συστημένη επιστολή και μόνο στον εξουσιοδοτημένο και συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία γιατρό και όχι στον ασφαλιστικό πράκτορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου