Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

«Χρυσό» στην κακοδιαχέιριση παίρνουν τα ασφαλιστικά ταμεία

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2015


Της Ελένης Πετροπούλου - ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Προβλήματα κακοδιοίκησης στο Δημόσιο και έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του, «πρωταγωνιστούν» για ακόμη μια χρονιά στην έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2015. Τα ασφαλιστικά θέματα παραμένουν και φέτος στην πρώτη θέση των παραπόνων των πολιτών, ενώ αρκετά υψηλά εξακολουθούν να βρίσκονται και ζητήματα φορολογίας.
Μεγάλο ποσοστό (31,60%) των προβλημάτων κακοδιοίκησης εντοπίζεται στα ασφαλιστικά ταμεία και σε ΝΠΔΔ τα οποία εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας, ενώ ακολουθούν η αυτοδιοίκηση με 22,41% και τα υπουργεία Οικονομικών με 15,69% και Εσωτερικών με 10,29%. Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας υπερέχουν για ακόμη μια χρονιά στη γεωγραφική κατανομή των αναφορών, λόγω συγκέντρωσης τόσο του πληθυσμού όσο και των δημόσιων υπηρεσιών.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2015, την οποία υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων. Ειδικότερα, ο αριθμός των αναφορών (11.502) που κατατέθηκαν στον Συνήγορο το 2015 είναι μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό-ρεκόρ του 2014 (16.339), γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των πολιτών στα πάγια ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία ασφαλώς εντάθηκαν λόγω της παρατεινόμενης κρίσης.


Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «το κύριο μέρος των αναφορών επικεντρώνεται σε τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη δημοσιονομική και ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας των ανατρεπτικών αλλαγών που σημειώθηκαν στη νομοθεσία, αλλά και της αδυναμίας της Διοίκησης, η οποία ασθμαίνει για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της εξαιτίας της βαθμιαίας υποστελέχωσης και της έλλειψης πόρων».

Από τα στοιχεία των αναφορών για το 2015 προκύπτει ότι το 50,86% ήταν βάσιμες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογημένη και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση, το 41,86% αβάσιμες, δηλαδή η Διοίκηση είχε τηρήσει τη νομιμότητα, ενώ για το 7,28% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα. Από τις βάσιμες αναφορές επιλύθηκε με τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου ποσοστό 85,12%, επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του Συνηγόρου (από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα από παρέμβαση άλλου φορέα) το 1,38%, η επίλυση στάθηκε αδύνατη στο 7,51% για λόγους που οφείλονται σε νομοθετικά κενά ή οργανωτικές αδυναμίες και δυσλειτουργίες της Διοίκησης, πάγιες ή συγκυριακές, ενώ στο 5,99% δεν έγιναν δεκτές από τη Διοίκηση οι προτάσεις του Συνηγόρου.

Kαμιά υποχώρηση

«Να μην υπάρξει υποχώρηση στο πεδίο της προστασίας του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων, ούτε να μετεξελιχθεί η οικονομική κρίση σε αμφισβήτηση των βασικών παραμέτρων του κράτους δικαίου», καλεί ο αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη Βασίλης Καρύδης στην έκθεση. «Η ισχυροποίηση των ανεξάρτητων εγγυητικών θεσµών αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για τη µείωση της αβεβαιότητας και ανασφάλειας των πολιτών, προσφέροντας κανόνες και συντεταγµένες λύσεις σε περιπλοκές της καθηµερινότητας», σχολιάζει στην ίδια έκθεση ο κ. Καρύδης, που εκτελεί χρέη Συνηγόρου από τον Νοέµβριο 2015. Σημειώνεται ότι το 2015, ο Συνήγορος -μεταξύ άλλων- συνέταξε δύο ειδικές εκθέσεις για θέµατα µείζονος σηµασίας: «Τέλη κυκλοφορίας και δηλώσεις ακινησίας οχηµάτων», καθώς και για «τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου