Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Κύρωση παράτασης συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με Ν 4366 ΦΕΚ 18Α' 15/02/2016

Η ΠΝΠ για την παράταση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ έχει κυρωθεί με το Ν4366 ΦΕΚ 18Α' 15/02/2016 (άρθρο 26- σελ 480). 
Ισχύει κανονικά η παράταση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ μέχρι 30/06/2016.


Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α ́ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α ́ 184) και άλλες διατάξεις.

Σελίδα 480

Άρθρο 26 

Παράταση συμβάσεων παροχών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Η ισχύς των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεων μεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών πα− ροχών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλματοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την πα− ραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία. Οι συμβάσεις μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της Γ3γ/οικ.98494 απόφασης του Υπουρ− γού Υγείας (Β΄ 2816). 

2. Η ισχύς των υφισταμένων μεταξύ οδοντοτεχνιτών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμβάσεων παρατείνονται μέχρι τις 30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπο− λογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύμφωνα με τα απαιτούμενα παραστα− τικά που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία.

1 σχόλιο:

  1. Καλές οι παρατάσεις αλλά από πληρωμές τι γίνεται???? Ο ΕΟΠΥΥ άρχισε πάλι να χρωστά 3 μήνες και σε λίγο μπαίνουμε και στον τέταρτο (Απρίλιο).... Δεν έχει δώσει τα παλαιά χρέη έως το 2012 και μας κυνηγάει το factoring και κανείς δεν συζητά τα 10% των ετών 2012-2015 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ...Ο Ιατρικός κόσμος είναι σε άθλια κατάσταση και οι Ιατρικοί Σύλλογοι ασχολούνται με τους Μετανάστες, περιμένοντας μάλλον να γίνουν και οι γιατροί μετανάστες...ΕΛΕΟΣ ΠΛΕΟΝ!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή