Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΙΠΑΑ-ΠΕΔΥ

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ)» 

Αποφ. ΕΔ: 538/2014 Αθήνα 24-03-2016

e-mail: sec.general.pasipaa@gmail.com Αρ. Πρωτ 15/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Ιατρών Πλήρους και αποκλειστικής Απασχόλησης ΠΕΔΥ (ΠΑΣΙΠΑΑ-ΠΕΔΥ) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00πμ στο ξενοδοχείο Ζαφόλια (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87, Αθήνα). 
 Μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων προσκεκλημένων και την εκλογή προεδρείου θα ξεκινήσει η διαδικασία στις 10:00. 
Στηρίξτε μαζικά το Σύλλογο για να μπορούμε να εκπροσωπούμε τον κλάδο μας στις αρχές και διοικητικές υπηρεσίες και να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των ιατρών οδοντιάτρων ΠΑΑ ως οι μοναδικοί και γνήσιοι εκπρόσωποι τους. 
 Η ημερησία διάταξη περιλαμβάνει: 
 1. Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ 
 2. Απολογισμό ελεγκτικής επιτροπής 
 3. Προϋπολογισμός 2016 
 4. Ενημέρωση για τη διαβούλευση για ΚΕΠΑ 
 5. Προετοιμασία για διαβούλευση με Υ.Υ. 
 6. Καθορισμός θέσεων και ομάδων εργασίας για σοβαρά και φλέγοντα θέματα όπως ωράριο ιατρών ΠΕΔΥ, Μεταρρύθμιση ΠΦΥ, Θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών -οδοντιάτρων σε ΜοΑΠΦΥ (Κέντρα αναφοράς- επισκέπτες ιατροί), Λειτουργία Εργαστηριακού Τομέα, Εικοσιτετράωρη λειτουργία ΜοΑΠΦΥ. 
 7. Ενημέρωση για εφαρμοστικές εγκυκλίους. 
 8. Έκδοση Ψηφίσματος για κατάθεση σε φορείς. 

 Τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση στη ΓΣ πρέπει να τα αποστείλουν γραπτώς μέσω email στη διεύθυνση sec.general.pasipaa@gmail.com το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2016. Θα γίνουν εγγραφές νέων μελών από τις 9:00-9:30, καταβολή συνδρομών (έχει οριστεί στα 5 ευρώ ανά μήνα), εγγραφή παρατηρητών . 

 Συνάδελφοι ο αγώνας μας είναι ακόμη στην αρχή του. Η ευκαιρία που μας δίνεται για υποβολή προτάσεων για την μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ίσως είναι η τελευταία. Στηρίξτε μαζικά τον ΠΑΣΙΠΑΑ. 

 Ο Πρόεδρος Η Οργανωτική Γραμματεύς 

Ιωάννης Παπαλέτσος Ιωάννα Τσατμά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου