Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

ΣΕΙΒ-ΠΑΣΥΠΟΥ-ΠΑΣΥΠΙΕ: "Νόμος Τερατούργημα!"Health view.gr

Η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βρισκόταν πολλούς μήνες, σε αναμονή του νέου νόμου που θα ρύθμιζε εκ νέου την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών κ.λπ.), η ολοκλήρωση του οποίου είχε επανειλημμένως αναβληθεί παρόλο που επρόκειτο, αρχικά, να είναι έτοιμος τον Οκτώβριο 2015. Ενώ, σύμφωνα με παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις του κ. Μάρδα, θα ήταν ευσύνοπτος, περιεκτικός και όχι όπως ο προηγούμενός του ν. 4281/2014, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2016, με έκπληξη είδαμε να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, για διαβούλευση, Σχέδιο Νόμου που αφορά στην «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Το Σχέδιο Νόμου εκτείνεται σε 540 σελίδες και περιέχει, ούτε λίγο ούτε πολύ, 237 άρθρα (μόνον στο 1ο μέρος του), τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα δυσνόητα διότι δεν περιέχουν ευθέως ρυθμίσεις, αλλάπαραπέμπουν σε άλλα άρθρα - του ίδιου Σχεδίου Νόμου ή άλλων νομοθετημάτων - ώστε να καθιστά σχεδόναδύνατη ακόμη και την ανάγνωσή τους.
Τόσο οι κανόνες καλής νομοθέτησης (Νόμος 4048/2012), όσο και οι έκτακτες ανάγκες της ιδιαίτερα χειμαζόμενης σήμερα αγοράς, καθώς και λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενοι στην πλήρη κατανόηση αυτών των διαδικασιών από τους φορείς ανάθεσης, ώστε να τις εφαρμόζουν ορθά και να επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, επιβάλλουν, προεχόντως σήμερα, τη ψήφιση νόμων που να τους χαρακτηρίζει η απλότητα και η σαφήνεια, στοιχεία που απουσιάζουν από το προς διαβούλευση σχέδιο.

Το τερατούργημα που προωθείται ως Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις όχι μόνον δεν επιλύει, αλλάπροσθέτει νέα, σοβαρά προβλήματα στις ήδη δυσκίνητες και αναποτελεσματικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, έργων κ.λπ. του Δημοσίου και των δημοσίων φορέων. Είναι δε δεδομένο ότι θα προκαλέσει πλείστα ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή του από τα δικαστήρια.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού & Τραυματολογικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.), ΖΗΤΑΜΕ την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου Νομοσχεδίου και την επανεπεξεργασία του από νομομαθείς με πείρα και γνώση, ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα αντάξιο των αναγκών της Χώρας, των φορέων που διενεργούν αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων και των επιχειρήσεων που τις εξυπηρετούν. Είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει η Πολιτεία στον ευαίσθητο τομέα των προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (και δεν κοστίζει).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου